ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CIUCUROVA
 
Comuna CIUCUROVA Str.principala nr. 172 cod poștal 827055; tel: 0240576579; fax: 0240576501; e-mail: secretar@primariaciucurova.ro       

harta site: Comunicate >>> Anunţuri, licitaţii, manifestări

  Anunţuri, licitaţii, manifestări Publicatii Casatorii  
aici anunturi recente >>>


 

RAPORT DE SPECIALITATE    

RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobare PLAN URBANISTIC DE ZONA        >>> raport de specialitate privind aprobare plan urbanistic de zona "construire parc de turbine eoliene ciucurova 1 clucurova 2"

p1-  admin, 31-05-2013   

 

PROCES VERBAL PREZENTARE SI DEZBATERE PUBLICA    

AMPLASARE STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICATII MOBILE DE GENERATIA a 3-a (3G)        vezi anunt >>> Amplasament: F .12 ,T .30 A 159/5 nr. cad. 30109 Extravilan sat Ciucurova, com Ciucurova

p2-  admin, 21-03-2013   

 

ANUNT PUBLIC    

Etapa elaborarii propunerilor       Pentru informarea si consultarea publicului cu privire la documentatia "PUZ - Construire parc de turbine eoliene Ciucurova 1.2"

 Anunt public

p3-  admin, 16-01-2013   

 

RAPORTUL procesului de informare si consultare a publicului privind Planul Zonal    

CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE CIUCUROVA 1,2       
   În conformitate cu prevederile Ordinului MDRL nr. 2.70112010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a H.C.L 14/30.03.2012 privind "Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului", s-a intocmit prezentul raport privind aprobarea PLAN URBANISTIC DE ZONA


p4-  admin, 05-02-2013   

 

Raportul procesului de informare si consultare a publicului privind planul urbanistic zonal    

AMPLASARE STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICATII MOBILE DE GENERATIA a 3-a (3G)        >>> Raport

p5-  admin, 26-03-2013   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Ciucurova - Toate drepturile rezervate