ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CIUCUROVA
 
Comuna CIUCUROVA Str.principala nr. 172 cod poștal 827055; tel: 0240576579; fax: 0240576501; e-mail: secretar@primariaciucurova.ro       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Ciucurova: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 H O T A R A R E A nr.6 privind desemnarea Primarului Coliu Niculae ca evaluator al secretarului pentru activitatea desfasurata in anul 2011 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
2 H O T A R A R E A Nr.2 Privind aprobarea planului de pază pe anul 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
3 H O T A R A R E A nr.3 privind aprobarea planului de salubrizare pe anul 2012 în Comuna Ciucurova,judetul Tulcea 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
4 H O T A R A R E A nr.4 privind stabilirea punctului de depozitare și colectare a deșeurilor electrice și electronice în comuna Ciucurova,judetul Tulcea, 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
5 HOTĂRÂREA nr.9 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
6 H O T A R A R E Nr.7 Privind aprobarea taxelor locale speciale pe anul 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
7 H O T A R A R E A nr.1 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2011 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
8 H O T A R A R E A nr.11 Privind aprobarea inventarului comunei pe anul 2011 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
9 H O T A R A R E A nr.5 privind aprobarea organigramei,a statului de funcții și a numărului de personal din cadrul aparatului propriu al unitatii și al serviciilor publice pentru anul 2012 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
10 H O T A R A R E A nr.6 privind desemnarea Primarului Coliu Niculae ca evaluator al secretarului pentru activitatea desfasurata in anul 2011 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
11 H O T A R A R E A Nr.2 Privind aprobarea planului de pază pe anul 2012 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
12 H O T A R A R E A nr.3 privind aprobarea planului de salubrizare pe anul 2012 în Comuna Ciucurova,judetul Tulcea, 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
13 H O T A R A R E A nr.4 privind stabilirea punctului de depozitare și colectare a deșeurilor electrice și electronice în comuna Ciucurova,judetul Tulcea, 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
14 HOTĂRÂREA nr.8 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
15 H O T A R A R E Nr.7 Privind aprobarea taxelor locale speciale pe anul 2012 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
16 H O T A R A R E A nr.1 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2011 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
17 H O T A R A R E A nr.3 Privind aprobarea reactualizării PLANULUI URBANISTIC GENERAL și a REGULAMENTULUI DE URBANISM comuna Ciucurova,județul Tulcea, 2011 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
18 HOTĂRÂREA nr.1 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului ”MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA” 2011 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
19 HOTĂRÂREA nr.2 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA” 2011 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
20 H O T A R A R E A nr.9 privind desemnarea Primarului Coliu Niculae ca evaluator al secretarului pentru activitatea desfasurata in anul 2010 2011 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
21 H O T A R A R E A nr.8 Privind modificarea și completarea HCL nr.3 din 31.01.2011 privind aprobarea reactualizării PLANULUI URBANISTIC GENERAL și a REGULAMENTULUI DE URBANISM comuna Ciucurova,județul Tulcea, 2011 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
22 HOTĂRÂREA nr.6 privind aprobarea criteriilor privind limitele minime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necessitate pentru nevoile unei familii, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2 2011 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
23 HOTĂRÂREA nr.4 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 2011 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
24 HOTĂRÂREA nr.10 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 2011 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134411400005-08-2012
25 H O T A R A R E A nr.11 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciuluide la domiciliu la unitatile scolare a cadrelor didactice calificate de la scoala Ciucurova pentru anul scolar 2010-2011 2011 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134411400005-08-2012
26 H O T A R A R E A NR. 15 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei CIUCUROVA ,județul Tulcea 2011 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
27 H O T A R A R E A nr.17 privind aprobarea acordului de muncă și a contractului colectiv de muncă pe anul 2011 2011 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
28 H O T A R A R E A nr.13 privind aprobarea darii de seama privind exercitiul bugetar pe trimestrul I anul 2011 2011 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
29 H O T A R A R E A nr.12 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2010 2011 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
30 H O T A R A R E A nr.18 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciuluide la domiciliu la unitatile scolare a cadrelor didactice calificate de la scoala Ciucurova pentru lunile ianuarie,februarie și martie-2011 2011 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
31 H O T A R A R E A nr.15 Privind aprobarea inventarului comunei pe anul 2010 2011 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
32 H O T A R A R E A nr.9 privind aprobarea planului de salubrizare pe anul 2009 în Comuna Ciucurova,judetul Tulcea, 2011 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
33 H O T A R A R E A Nr.24 privind stabilirea si aprobarea taxei speciale de gunoi 2011 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
34 HOTĂRÂREA nr.22 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 2011 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
35 H O T A R A R E A nr.26 privind stabilirea suprafețelor din izlazul comunal pentru care se depune cerere de sprijin în campania 2011 2011 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
36 H O T A R A R E A nr.23 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciuluide la domiciliu la unitatile scolare a cadrelor didactice calificate de la scoala Ciucurova pentru luna aprilie-2011 2011 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
37 H O T A R A R E A Nr.34 privind aprobarea contractului de comodat încheiat, pentru clădirea- dispensar medical, între Consiliul Local al comunei Ciucurova și Dr. Roman Cristian-Liviu 2011 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
38 H O T A R A R E A Nr.32 privind aprobarea închirierii suprafeței de 2000 mp din izlazul comunal pentru desfășurarea activității de creștere a animalelor 2011 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
39 Hotarirea nr. 30 Privind aprobarea constituirii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica al comunei CIUCUROVA in vederea elaborarii in mod participativ a planului strategic de dezvoltare locala a comunei CIUCUROVA 2011 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
40 H O T A R A R E A nr.31 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciuluide la domiciliu la unitatile scolare a cadrelor didactice calificate de la scoala Ciucurova pentru luna mai-2011 2011 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
41 H O T A R A R E A nr.27 privind revocarea HCL nr.17/29 aprilie 2011 privind aprobarea acordului colectiv de muncă și a contractului colectiv de muncă pe anul 2011 2011 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
42 H O T A R A R E A nr.28 privind revocarea HCL nr.24/23 mai 2011 privind stabilirea și aprobarea taxei speciale de gunoi 2011 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
43 H O T A R A R E A nr.35 privind aprobarea darii de seama privind exercitiul bugetar pe trimestrul II anul 2011 2011 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
44 H O T A R A R E A nr.37 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciuluide la domiciliu la unitatile scolare a cadrelor didactice calificate de la scoala Ciucurova pentru luna iunie-2011 2011 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
45 HOTĂRÂREA nr.39 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 2011 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
46 H O T A R A R E A nr. 41 privind constituirea comisiei de recepție pentru lucrările de întreținere realizate în cadrul izlazului comunal 2011 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
47 H O T A R A R E A NR. 46 privind acordul de principiu privind asocierea în participațiune a comunei Ciucurova cu SC HARSH WIND S.R.L.CONSTANȚA pentru realizare parc eolian în extravilanul satului Fântâna Mare pe o suprafață de 6,00 ha din domeniul privat al comunei 2011 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
48 HOTĂRÂREA nr.47 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 2011 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
49 H O T A R A R E A N R .43 privind aprobarea dezmembrării lotului nr. 1 în două loturi respectiv lotul 1 în suprafață de 6132 mp (tarlaua 45 parcela Cc 302) și lot 2 în suprafață de 10.287 mp(t.45 Cc304,A.305,Cc302/1) 2011 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
50 HOTĂRÂREA nr.47 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 2011 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
51 H O T A R A R E Nr.49 Privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2012 2011 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
52 Hotarirea nr. 50 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Ciucurova 2011 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
53 H O T A R A R E A NR. 54 privind asocierea în participațiune a comunei Ciucurova cu SC HARSH WIND S.R.L.CONSTANȚA pentru realizare parc eolian în extravilanul satului Fântâna Mare pe o suprafață de 6,00 ha din domeniul privat al comunei 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
54 H O T Ă R Â R E A nr. 52 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
55 H O T A R A R E A nr.54 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciuluide la domiciliu la unitatile scolare a cadrelor didactice calificate de la scoala Ciucurova pentru lunile septembrie -decembrie2011 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
56 H O T A R A R E A nr.53 privind revocarea HCL nr.46/31 octombrie 2011 privind acordul de principiu privind asocierea în participațiune a comunei Ciucurova cu SC HARSH WIND S.R.L.CONSTANȚA pentru realizare parc eolian în extravilanul satului Fântâna Mare pe o suprafață de 6,00 ha din domeniul 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
57 HOTĂRÂREA nr.19 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134592840026-08-2012
58 H O T A R A R E A nr.22 privind stabilirea suprafețelor din izlazul comunal pentru care se depune cerere de sprijin în campania 2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134592840026-08-2012
59 H O T A R A R E A NR. 20 privind scoaterea la casare și scăderea din evidența contabilă a unor bunuri din domeniul privat al comunei 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134592840026-08-2012
60 H O T A R A R E A NR. 21 privind aprobarea valorificării a 41 mc material lemnos din izlazul comunal și stabilirea prețului de a acestora 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134592840026-08-2012
61 HOTĂRÂREA nr.10 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
62 H O T A R A R E A nr.11 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciuluide la domiciliu la unitatile scolare a cadrelor didactice calificate de la scoala Ciucurova pentru lunile mai-iunie 2012 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
63 HOTĂRÂREA nr.8 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
64 H O T A R A R E Nr.7 Privind aprobarea taxelor locale speciale pe anul 2012 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
65 H O T A R A R E A nr.1 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2011 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
66 H O T A R A R E A nr.5 privind aprobarea organigramei,a statului de funcții și a numărului de personal din cadrul aparatului propriu al unitatii și al serviciilor publice pentru anul 2012 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
67 H O T A R A R E A nr.6 privind desemnarea Primarului Coliu Niculae ca evaluator al secretarului pentru activitatea desfasurata in anul 2011 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
68 H O T A R A R E A Nr.2 Privind aprobarea planului de pază pe anul 2012 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
69 H O T A R A R E A nr.3 privind aprobarea planului de salubrizare pe anul 2012 în Comuna Ciucurova,judetul Tulcea 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
70 H O T A R A R E A nr.4 privind stabilirea punctului de depozitare și colectare a deșeurilor electrice și electronice în comuna Ciucurova,judetul Tulcea 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
71 H O T Ă R Â R E A Nr.5 Privind validarea mandatului de consilier local al dnului BANU ION 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
72 H O T Ă R Â R E A Nr.6 Privind completarea Consiliului Local al comunei CIUCUROVA 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
73 H O T Ă R Â R E A Nr.7 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei CIUCUROVA 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
74 H O T Ă R Â R E A nr.8 Privind alegerea viceprimarului comunei CIUCUROVA, județul Tulcea 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
75 H O T Ă R Â R E A Nr.9 Privind stabilirea și aprobarea nivelului indemnizației de ședință pentru consilierii locali 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
76 H O T Ă R Â R E A Nr.1 Privind constataea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului Local al comunei CIUCUROVA 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
77 H O T Ă R Â R E A Nr.2 Privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri ai Consiliului Local al comunei CIUCUROVA 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
78 H O T Ă R Â R E A Nr.3 Privind constituirea Consiliului Local al comunei CIUCUROVA 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
79 H O T Ă R Â R E A nr.4 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei C I U C U R O V A 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
80 H O T Ă R Â R E A nr.5 Privind alegerea viceprimarului comunei CIUCUROVA, județul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
81 H O T Ă R Â R E A Nr.7 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei CIUCUROVA 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
82 H O T Ă R Â R E A Nr.10 Privind stabilirea și aprobarea nivelului indemnizației de ședință pentru consilierii locali 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
83 HOTĂRÂREA nr.27 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
84 H O T A R A R E A nr.26 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciuluide la domiciliu la unitatile scolare a cadrelor didactice calificate de la scoala Ciucurova pentru lunile martie -aprilie2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
85 H O T A R A R E A NR. 23 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului MAZILU GHEORGHE 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
86 H O T A R A R E A NR. 24 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului ȘERBAN MARIN 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
87 H O T A R A R E A NR. 25 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului STAN IULIUS 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
88 HOTĂRÂREA nr.27 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
89 H O T A R A R E A nr.28 privind aprobarea situației financiar contabile pe trimestrele I ,II,III anul 2012 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
90 H O T A R A R E A nr.29 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciuluide la domiciliu la unitatile scolare a cadrelor didactice calificate de la scoala Ciucurova pentru luna nooiembrie2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
91 H O T A R A R E A nr.3 aprobarea Plan Urbanistic Zonal pentru investiția –„Construire Parc Eolian 6 MW ” și regulamentul urbanistic aferent 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
92 H O T A R A R E A nr.4 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciuluide la domiciliu la unitatile scolare a cadrelor didactice calificate de la scoala Ciucurova pentru luna decembrie2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
93 H O T A R A R E A nr.5 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pe anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
94 H O T A R A R E A nr.6 privind aprobarea încheierii contractului de servicii pentru preluarea gunoiului din comuna Ciucurova 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
95 H O T A R A R E A nr.7 privind desemnarea Primarului Coliu Niculae ca evaluator al secretarului pentru activitatea desfasurata in anul 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
96 C O N T R A C T de prestare a serviciului de colectare si transport deseuri menajere 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
97 HOTĂRÂREA nr.2 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
98 HOTĂRÂREA nr.1 privind acoperirea deficitului din secțiune de dezvoltare în sumă de 23.890,07 lei rezultat la 31.12.2012 din excedentul bugetului local din anii precedenți 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
99 H O T A R A R E A nr.8 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2012 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
100 H O T Ă R Â R E A nr.14 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pe anul 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
101 H O T A R A R E A nr.5 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pe anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
102 Anexa nr.1 la hot nr.13 din 28. februarie .2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
103 Anexa nr.1 la hot nr. 13 din 28.Februarie .2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
104 H O T A R A R E A nr.16 aprobarea stabilirea termenului de valabilitate Plan Urbanistic Zonal pentru investiția –„Construire Parc Eolian 6 MW ” și regulamentul urbanistic aferent 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
105 HOTĂRÂREA nr.17 privind modificarea și completarea HCL nr.2/25 ianuarie 2013,privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
106 H O T A R A R E A nr.5 privind aprobarea organigramei,a statului de funcții și a numărului de personal din cadrul aparatului propriu al unitatii și al serviciilor publice pentru anul 2012 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
107 H O T A R A R E A nr.9 Privind aprobarea inventarului comunei pe anul 2012 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
108 H O T A R A R E A nr.15 Privind aprobarea prelungirii valabilității PLANULUI URBANISTIC GENERAL și a REGULAMENTULUI DE URBANISM comuna Ciucurova,județul Tulcea, 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
109 H O T A R A R E A nr.10 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciuluide la domiciliu la unitatile scolare a cadrelor didactice calificate de la scoala Ciucurova pentru luna ianuarie 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
110 H O T A R A R E A nr.11 privind atribuirea dreptului de folosință gratuită, superficie și servitute de trecere aeriană către SC ENEL Distribuție Dobrogea SA Constanța, a unui teren în suprafață totală de 50,62 m2 , din domeniul privat la comunei Ciucurova ,județul Tulcea 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
111 H O T A R A R E A nr.12 privind incheierea unui contract de folosință, superficie, și servitute către SC EOLIENE VERZI SRL VALEA TEILOR a unui teren în suprafață de 48,60 mp, din domeniul privat al comunei Ciucurova, 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
112 licitație publică a 7 loturi destinate construirii de cuințe, stabilirea datei licitației, aprobarea caietului de sarcini si a instrucțiunilor pentru ofertanți 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
113 PLANUL DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
114 H O T A R A R E A NR. 9 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului NICOLAE VASILE 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140528520014-07-2014
115 H O T A R A R E A NR. 10 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al doamnei DĂNILĂ EMILIA 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140528520014-07-2014
116 H O T A R A R E A NR. 19 Privind validarea mandatului de consilier local al dnului MITRAN EUGEN 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140528520014-07-2014
117 Hotararea nr 5 privind bugetul comunei Ciucurova - 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
118 H O T Ă R Â R E A nr.8 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
119 R E G U L A M E N T de stabilire a procedurii de participare a cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și a dispozițiilor precum și procedura de aducere la cunoștință publică a măsurilor și proiectelor de acte normative cu apl 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149859720028-06-2017
120 H O T Ă R Â R E privind aprobarea valorii de investiție a proiectului "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI REABILITARE STAȚIE DE EPURARE, ÎN LOCALITATEA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA", 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149859720028-06-2017
121 H O T Ă R Â R E privind aprobarea valorii de investiție a proiectului "REABILITARE MODERNIZARE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA VIŞINA, JUDEŢUL TULCEA", 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149859720028-06-2017
122 H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 23 iunie 2017, orele 9,00, convocată prin Dispoziţia nr.133 emisă de Primarul comunei Jurilovca la data de 22 iunie 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149859720028-06-2017
123 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 14 iunie 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149859720028-06-2017
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Ciucurova - Toate drepturile rezervate