ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CIUCUROVA
 
Comuna CIUCUROVA Str.principala nr. 172 cod poștal 827055; tel: 0240576579; fax: 0240576501; e-mail: secretar@primariaciucurova.ro       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Procese Verbale Şedinţe Publice

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Ciucurova: Procese Verbale Şedinţe Publice

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 31 ianuarie 2012, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public si privat , agricultura,protectia mediului si turism . 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
2 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 31 ianuarie 2012, in cadrul sedintei comisiei pentru protecția copilului,administrație publică,juridică și de disciplină 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
3 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 31 ianuarie 2012, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei CIUCUROVA , judetul Tulcea, convocata in baza Dispozitiei 5 din 24 ianuarie 2012, emisa de Primarul comunei Ciucurova, dl.Coliu Niculae, în temeiul art.39 din Legea nr. 215/2001, 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
4 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 31 ianuarie 2012, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public si privat , agricultura,protectia mediului si turism . 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
5 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 31 ianuarie 2012, in cadrul sedintei comisiei pentru protecția copilului,administrație publică,juridică și de disciplină . 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
6 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 31 ianuarie 2012, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei CIUCUROVA , judetul Tulcea, convocata in baza Dispozitiei 5 din 24 ianuarie 2012, emisa de Primarul comunei Ciucurova, dl.Coliu Niculae, în temeiul art.39 din Legea nr. 215/2001, 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
7 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 31 ianuarie 2011, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei CIUCUROVA , judetul Tulcea, convocata in baza Dispozitiei nr. 2. din 26 ianuarie 2011, emisa de Primarul comunei Ciucurova, dl.Coliu Niculae, în temeiul art.39 din Legea nr. 215/ 2011 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
8 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 28 februarie 2011, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public si privat , agricultura,protectia mediului si turism . 2011 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
9 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 28 februarie 2011, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei CIUCUROVA , judetul Tulcea, convocata in baza Dispozitiei nr. 43. din 22 februarie 2011, emisa de Primarul comunei Ciucurova, dl.Coliu Niculae, în temeiul art.39 din Legea nr. 2 2011 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
10 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 11 februarie 2011, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public si privat , agricultura,protectia mediului si turism . 2011 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
11 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 11 februarie 2011, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei CIUCUROVA , judetul Tulcea, convocata in baza Dispozitiei nr. 40. din 7 februarie 2011, emisa de Primarul comunei Ciucurova, dl.Coliu Niculae, în temeiul art.39 din Legea nr. 21 2011 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134385480002-08-2012
12 Art.1.Se aprobă decontarea cheltuielilor, din capitolul cheltuieli de personal pentru invăţătmânt, in cadrul bugetului local de venituri si cheltuieli reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la domiciliu la Scoala Ciucurova a cadrelor didactice in perioada anului școlar 2010-2011. 2011 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134411400005-08-2012
13 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 14 martie 2011, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei CIUCUROVA , judetul Tulcea, convocata in baza Dispozitiei nr. 90. din 8 martie 2011, emisa de Primarul comunei Ciucurova, dl.Coliu Niculae, în temeiul art.39 din Legea nr. 215/2001 2011 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134411400005-08-2012
14 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 29 aprilie 2011, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public si privat , agricultura,protectia mediului si turism . 2011 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
15 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 29 aprilie 2011, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei CIUCUROVA , judetul Tulcea, convocata in baza Dispozitiei nr. 238. din 22 aprilie 2011, emisa de Primarul comunei Ciucurova, dl.Coliu Niculae, în temeiul art.39 din Legea nr. 215/ 2011 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
16 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 23 mai 2011, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public si privat , agricultura,protectia mediului si turism . 2011 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
17 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 30 iunie 2011, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public si privat , agricultura,protectia mediului si turism . 2011 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
18 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 30 iunie 2011, in cadrul sedintei comisiei pentru protecția copilului,administrție public,juridică și de disciplină . 2011 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
19 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 29 iulie 2011, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public si privat , agricultura,protectia mediului si turism 2011 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
20 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 29 august 2011, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public si privat , agricultura,protectia mediului si turism . 2011 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
21 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 29 noiembrie 2011, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public si privat , agricultura,protectia mediului si turism . 2011 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
22 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 29 noiembrie 2011, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public si privat , agricultura,protectia mediului si turism . 2011 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
23 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 22 decembrie 2011, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public si privat , agricultura,protectia mediului si turism . 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
24 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 22 decembrie 2011, in cadrul sedintei comisiei pentru protecția copilului,administrație publică,juridică și de disciplină . 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134420040006-08-2012
25 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 26 aprilie 2012, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei CIUCUROVA , judetul Tulcea, convocata in baza Dispozitiei 32 din 20 aprilie 2012, emisa de Primarul comunei Ciucurova, dl.Coliu Niculae, în temeiul art.39 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134592840026-08-2012
26 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 7 august 2012, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public si privat , agricultura,protectia mediului si turism 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
27 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 7 august 2012, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei CIUCUROVA , judetul Tulcea, convocata in baza Dispozitiei 56 din 1 august 2012 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
28 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 31 ianuarie 2012, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
29 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 31 ianuarie 2012, in cadrul sedintei comisiei pentru protecția copilului,administrație publică,juridică și de disciplină 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
30 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 31 ianuarie 2012, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei CIUCUROVA , judetul Tulcea, convocata in baza Dispozitiei 5 din 24 ianuarie 2012 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
31 P R O C E S- V E R B A L Încheiat astăzi 13 iulie 2012, în prima ședință a Comisiei de Validare a Consiliului Local al comunei CIUCUROVA 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
32 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 13 iulie 2012, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei CIUCUROVA , judetul Tulcea, convocata in baza Dispozitiei 52 din 6 iulie 2012 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
33 P R O C E S- V E R B A L Încheiat astăzi 29 iunie 2012, în prima ședință a Comisiei de Validare a Consiliului Local al comunei CIUCUROVA 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
34 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 29 iunie 2012, in cadrul sedintei de constituire a Consiliului Local al Comunei CIUCUROVA , judetul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
35 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 25 mai 2012, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public si privat , agricultura,protectia mediului si turism 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
36 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 25 mai 2012, in cadrul sedintei comisiei pentru protecția copilului,administrație publică,juridică și de disciplină 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
37 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 25 mai 2012, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei CIUCUROVA , judetul Tulcea, convocata in baza Dispozitiei 38 din 18 mai 2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
38 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 17 decembrie 2012, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei CIUCUROVA , judetul Tulcea 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
39 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 25 ianuarie 2013, in cadrul sedintei comisiei pentru protecția copilului,administrație publică,juridică și de disciplină 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
40 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 25 ianuarie 2013, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei CIUCUROVA , judetul Tulcea 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
41 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 24 ianuarie 2013, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public si privat , agricultura,protectia mediului si turism 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
42 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 9 ianuarie 2013, in cadrul sedintei de îndată a Consiliului Local al Comunei CIUCUROVA , judetul Tulcea, convocata in baza Dispozitiei 1 din 8 ianuarie 2013, emisa de Primarul comunei Ciucurova, dl.Coliu Niculae, în temeiul art.39din Legea nr. 215/2001, 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
43 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 9 ianuarie 2013, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public si privat , agricultura,protectia mediului si turism . 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
44 PROCES VERBAL incheiat astazi 27.ferbuarie.2013, în ședința comisiei de întocmire a documentației pentru organizarea și desfasurarii licitatiei pentru vanzarea a 7 de loturi de casă din domeniul privat al comunei. 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
45 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 27 februarie 2013, in cadrul sedintei comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public si privat , agricultura,protectia mediului si turism 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
46 P R O C E S – V E R B A L Incheiat astazi 28 februarie 2013, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei CIUCUROVA , judetul Tulcea, convocata in baza Dispozitiei 19 din 22 februarie 2013, emisa de Primarul comunei Ciucurova, dl.Coliu Niculae, în temeiul art.39din Legea nr. 215/200 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
47 PROCES VERBAL Încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului local din 23 iunie 2017, convocată de d-l Ion Eugen, Primar al comunei Jurilovca, judeţul Tulcea, cu dispoziţia nr.133 din 22.06.2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149859720028-06-2017
48 PROCES VERBAL Încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului local din 14 iunie 2017, convocată de d-l Ion Eugen, Primar al comunei Jurilovca, judeţul Tulcea, cu dispoziţia nr.128 din 12 iunie 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149859720028-06-2017
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Ciucurova - Toate drepturile rezervate