>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA CIUCUROVA
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
               
         
Secretar general
pc(1,0)
     
           
     
         
             
Serviciul serviciu public de cu apă
ce(2,1)
 
Compartimentul asistență socială
pe(1,0)
 
Compartimentul contabilitate,finante, impozite si taxe
pe(4,1)
             
     
         
             
Compartimentul asistență medicală comunitară, sănătate
ce(2,1)
 
Compartimentul urbanism si achiziții
pe(1,0)
 
Compartimentul paza comunala
ce(3,0)
             
     
         
             
Compartimentul cămin cultural si biblioteca Ciucurova
ce(1,0)
 
Compartimentul registru agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul sofer transport elevi
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul administrativ, situații de urgența
ce(3,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-02): Anexa 2 la HCL 7/2020

Organigrama serviciului serviciu public de cu apă
ultima publicare (2020-03-02): Anexa 1 la HCL 7/2020

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 7, vacante 1)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 12, vacante 2)
 
TOTAL  posturi:  25 (ocupate 22, vacante 3)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI CIUCUROVA
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 3 la HCL 7/2020
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     ȘERBAN MARIN    
2 viceprimar                     NEAGU PETRICĂ    
Secretar general
3       secretar general   S         NIZAMI MEMET  
Compartiment contabilitate,finante, impozite si taxe
4       referent III superior M MUSTAFA AZIZ 5  
5       referent III principal M GHEORGHE STEFANA 5  
6       referent III asistent M SILVESTRU CONSTANTIN 5  
7       referent III asistent M CHIRIȚĂ MARIANA-LOREDANA 2  
8       inspector asistent I asistent S vacant    
Compartiment asistență socială
9       referent III asistent M HAGIU VALENTIN 4  
Compartiment urbanism si achiziții
10       inspector asistent I asistent S PAVLOV DAN 4  
Compartiment registru agricol
11       referent III asistent M PROHOR LENUȚA 5  
Compartiment paza comunala
12       paznic G ARIF CADIR 5  
13       paznic G MUȘUROI ION 5  
14       paznic G SALAHORU PAVEL 5  
Compartiment sofer transport elevi
15       sofer 1 G CENUȘE MIHAI 5  
Compartiment administrativ, situații de urgența
16       muncitor calificat G NĂSTASE COSTICA 5  
17       guard G FIRA ȘTEFANA 5  
18       muncitor calificat G RADU GHEORGHE  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 9
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 8
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 7
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 7
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 10
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 18
ȘERBAN MARIN
primar

      LS