Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
Declarație de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare
 
 
HCL Nr. 10/28-02-2024 privind actualizarea și modificarea Regulamentului pentru instituirea și adminstrarea taxei de habitat în comuna Ciucurova,județul Tulcea, începând cu anul 2024
hclanexe
hot-10 aprobare Regulament gunoi.doc pr-hot-10 reg gunoi (1).doc 
regulament gestionare deseuri (1).docx 
 
HCL Nr. 46/20-12-2023 privind stabilirea și aprobarea impozitelor, taxelor și a taxelor speciale pentru anul 2024
hclanexe
hot nr-46 aprobare impozite taxe 2024.doc pr-hot-46-aprobare taxe locale 2024 (1).docx