• Lista hotărârilor consiliului local publicate în monitorul oficial local • Registru HCL
 
Monitorul oficial local Ciucurova: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 14/30-04-2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrarii unității, în Sistemul naţional electronic de plata online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 04-05-2020 -
HCL 13/30-04-2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al investiției ” Utilare școală gimnazială în comuna Ciucurova, județul Tulcea”. 11-05-2020 -
HCL 12/30-04-2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru lunile noiembrie , decembrie 2019și ianuarie 2020 11-05-2020 -
HCL 11/30-04-2020 Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului prin stabilirea procedurii de organizarea și desfășarea ședințelor consiliului local în situații excepționale 11-05-2020
HCL 10/06-04-2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 11-04-2020
HCL 9/17-02-2020 Proiect de hotărâre Privind aprobarea actualizării devizului general al investiției ” AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN LOCALITATEA CIUCUROVA, JUDET TULCEA”ca urmare a elaborarii documentației de proiectare în faza proiect tehnic. 25-02-2020 -
HCL 8/17-02-2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pe anul 2020 25-02-2020
HCL 7/17-02-2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei , statului de funcții și a numărului de personal pentru anul 2020. 25-02-2020 -
HCL 6/17-02-2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționarea a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Ciucurova 25-02-2020
HCL 5/17-02-2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 25-02-2020 -
HCL 4/30-01-2020 privind desemnarea Primarului ȘERBAN MARIN ca evaluator al secretarului general al comunei pentru activitatea desfasurata in anul 2019 09-02-2020 -
HCL 3/30-01-2020 privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea și adminstrarea taxei de habitat aprobată prin HCL nr. 43/28.11.2019, privind stabilirea nivelului impozitelor,taxelor și a taxelor locale speciale pe anul 2020. 09-02-2020
HCL 2/30-01-2020 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pentru anul școlar 2020-2021 09-02-2020 -
HCL 1/30-01-2020 privind acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare în sumă de 793.760,16 lei rezultat la 31.12.2019 din excedentul bugetului local pe anul 2019 09-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină