• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ciucurova: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 16/22-04-2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli,a bugetului de venituri proprii și subvenții și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2024,al comunei CIUCUROVA cu suma de 7.978 mii lei 30-04-2024    -
HCL 15/28-03-2024 privind aprobarea incadrarii a unor drumuri vicinale in categoria drumurilor stradale din comuna Ciucurovavind 07-04-2024    -
HCL 14/28-03-2024 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru lunile ianuarie și februarie 2024 07-04-2024    -
HCL 13/28-03-2024 privind aprobarea inventarului bunurilor din patrimoniul comunei pe anul 2023 07-04-2024    -
HCL 12/11-03-2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli,a bugetului de venituri proprii și subvenții și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2024,al comunei CIUCUROVA,cu suma de 476 mii lei. 18-03-2024    -
HCL 11/28-02-2024 privind aprobarea unor ajutoare de urgenţă destinate familiilor şi persoanelor aflate în situaţii de necesitate . 08-03-2024    -
HCL 10/28-02-2024 privind actualizarea și modificarea Regulamentului pentru instituirea și adminstrarea taxei de habitat în comuna Ciucurova,județul Tulcea, începând cu anul 2024 08-03-2024    -
HCL 9/28-02-2024 privind aprobarea radierii unor persoane fizice din registrul de evidența nominală a Serviciului Public de Apă Ciucurova și scăderea debitelor aferente,din evidența contabilă. 08-03-2024    -
HCL 8/28-02-2024 privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local, pe anul 2024 08-03-2024    -
HCL 7/28-02-2024 privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe anul 2023, 08-03-2024    -
HCL 6/08-02-2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,a bugetului de venituri proprii și subvenții și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2024,al comunei CIUCUROVA 16-02-2024    -
HCL 5/29-01-2024 privind desemnarea celor doi membri,din cadrul consiliului local, pentru completarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei pentru activitatea desfășurată in anul 2023 06-02-2024    - -
HCL 4/29-01-2024 privind aprobarea Devizului General actualizat al obiectivului investiții „REABILITARE DRUMURl COMUNALE COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA„ 06-02-2024    - -
HCL 3/29-01-2024 privind privind aprobarea organigramei aparatului propriu de specialitate,si a statului de functii din cadrul unitătii 06-02-2024    - -
HCL 2/29-01-2024 privind privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pentru anul școlar 2024-2025 06-02-2024    - -
HCL 1/29-01-2024 privind acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare în sumă de 861.484,84 lei rezultat la 31.12.2023 din excedentul anilor precedenti 06-02-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină