• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ciucurova: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 33/19-09-2022 privind aprobarea PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU IARNA 2022-2023 27-09-2022    - -
HCL 32/19-09-2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, a bugetului din venituri proprii și subvenții și a listei obiectivelor de investiții, pe anul 2022 27-09-2022    - -
HCL 31/29-08-2022 privind privind aprobarea aprovizionării unității și a unităților subordonate cu 308,80 mc material lemnos din izlazul comunal și stabilirea prețului acestora 09-09-2022    - -
HCL 30/29-08-2022 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru lunile mai și iunie 2022 09-09-2022    - -
HCL 29/29-08-2022 privind aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționarea a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Ciucurova . 09-09-2022    -
HCL 28/29-08-2022 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor comuna Ciucurova, județul Tulcea 09-09-2022    -
HCL 27/29-08-2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, a bugetului din venituri proprii și subvenții și a listei obiectivelor de investiții, pe anul 2022 09-09-2022    -
HCL 26/28-07-2022 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici prevăzuți în documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „ Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Ciucurova, satele Fântâna Mare și Atmagea, județul Tulcea” 07-08-2022    -
HCL 25/28-07-2022 privind aprobarea incheierii contului de execuție a bugetului local și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe trimestrul II anul 2022 07-08-2022    -
HCL 24/27-06-2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației ” I m a single dog” 05-07-2022    -
HCL 23/27-06-2022 privind aprobarea Planului de măsuri privind interzicerea abandonării, aruncării și depozitării necontrolate a deșeurilor pe raza comunei Ciucurova, județul Tulcea. 05-07-2022    -
HCL 22/27-06-2022 privind aprobarea Planului de măsuri edilitar –gospodărești privind gospodărirea, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, precum şi înfrumuseţarea localităţilor pe raza comunei Ciucurova ,județul Tulcea , 05-07-2022    -
HCL 21/27-06-2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, a bugetului de venituri și cheltuieli din venituri proprii și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 05-07-2022    - -
HCL 20/23-05-2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei CIUCUROVA ” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) din Planul de redresare și reziliență al României (PNRR), această propunere fiind impusă de urgența implementării proiectului în cadrul PNRR. 07-06-2022    - -
HCL 19/23-05-2022 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru lunile martie și aprilie 2022 07-06-2022    -
HCL 18/23-05-2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, a bugetului de venituri și cheltuieli din venituri proprii și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 cu suma de 7.803,00 mii lei 07-06-2022    -
HCL 17/23-05-2022 privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe trimestrul I , anul 2022, 07-06-2022    -
HCL 16/23-05-2022 privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe trimestrul IV , anul 2021, 07-06-2022    -
HCL 15/11-04-2022 Privind aprobarea acordului de parteneriat cu UAT SLAVA CERCHEZĂ pentru realizarea obiectivului de investiţii "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in comunele Ciucurova si Slava Cercheza, judetul Tulcea" pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny 22-04-2022    -
HCL 14/11-04-2022 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru luniledecembrie 2021-ianuarie și februarie 2022 22-04-2022    -
HCL 13/11-04-2022 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in comunele Ciucurova si Slava Cercheza, judetul Tulcea" pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny 22-04-2022    -
HCL 12/11-04-2022 privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea publică și privată a comunei CIUCUROVA 22-04-2022    -
HCL 11/10-03-2022 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pe anul 2022. 25-03-2022    -
HCL 10/10-03-2022 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300130/ 22.05.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0720EN00011623800088 din data de 04.06.2018 CONSTRUCȚIE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA 25-03-2022    -
HCL 9/10-03-2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, a bugetului de venituri si cheltuieli din venituri proprii și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2022, cu suma de 134,64 mii lei 25-03-2022    -
HCL 8/14-02-2022 privind modificarea și completarea HCL nr. 29/25.10.2021. privind aprobarea Cererii de Finanțare și Devizului general estimativ pentru proiectul„Modernizare alei pietonale și dispozitive de scurgere a apelor în localitățile Atmagea, Fântâna Mare și Ciucurova, comuna Ciucurova,județul Tulcea”,in cadrul Programului Național de Investiții- „ANGHEL SALIGNY” 25-02-2022    -
HCL 7/14-02-2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli, a bugetului de venituri si cheltuieli din venituri proprii și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 25-02-2022    -
HCL 6/27-01-2022 privind desemnarea celor doi membri,din cadrul consiliului local, pentru completarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei pentru activitatea desfășurată in anul 2021 . 07-02-2022    -
HCL 5/27-01-2022 privind aprobarea actualizării valorii de inventar ca urmare a executării lucrărilor de construire a investiției „CONSTRUCȚIE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA” 07-02-2022    -
HCL 4/27-01-2022 privind aprobarea actualizării valorii de inventar ca urmare a executării lucrărilor de construire a investiției ” AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN LOCALITATEA CIUCUROVA, JUDET TULCEA”. 07-02-2022    -
HCL 3/27-01-2022 privind aprobarea organigramei aparatului propriu de specialitate,si a statului de functii din cadrul unitătii 07-02-2022    -
HCL 2/27-01-2022 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pentru anul școlar 2022-2023 07-02-2022    -
HCL 1/27-01-2022 privind aprobarea preluării execedentului bugetar al anului 2021 în sumă de 449.280,48 lei rezultat la 31.12.2021 și utilizarea acestuia pentru finanțarea investițiilor în bugetul local pe anul 2022 07-02-2022    -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină