• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ciucurova: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 22/30-08-2021 privind reglementarea activității și adoptarea unor acte normative privind Serviciului Public de Apă Ciucurova. 06-09-2021
HCL 21/30-08-2021 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300130/ 22.05.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0720EN00011623800088 din data de 04.06.2018 CONSTRUCȚIE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA 06-09-2021 -
HCL 20/30-08-2021 privind aprobarea incheierii contului de execuție a bugetului local și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe trimestrul II anul 2021 06-09-2021 -
HCL 19/30-08-2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu suma de 31 mii lei 06-09-2021 -
HCL 18/29-07-2021 privind aprobarea modificărilor survenite la protocolul de colaborare încheiat între MMPS/MS/ME/UAT , elaborat în cadrul proiectului „ Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei ” și încheierea actului aditional nr.1 07-08-2021 -
HCL 17/24-06-2021 privind aprobarea înființării serviciului de asistență comunitară SAC comuna Ciucurova , cod serviciu social 8899 CZ-PN-V, instrumentelor și procedurilor necesare funcționării serviciului social 04-07-2021
HCL 16/24-06-2021 privind aprobarea dezmembrării ,în două loturi, a unui teren situat în intravilanul comunei T.21 parcela 549 în suprafață de 1325 mp, având nr. cadastral 35048 înscris în CF 35048,apaținând domeniului privat al comunei 04-07-2021 -
HCL 15/24-06-2021 Privind aprobarea inventarului comunei pe anul 2020 04-07-2021
HCL 14/10-05-2021 privind aprobarea cheltuieilor neeligibile din Devizului General al obiectivului de investiții „LOCUINTE SOCIALE ȘI DE NECESITATE -COMUNA CIUCUROVA , JUD.TULCEA”. 18-05-2021 -
HCL 13/10-05-2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici ai obiectivului de investiții „LOCUINTE SOCIALE ȘI DE NECESITATE -COMUNA CIUCUROVA , JUD.TULCEA”. 18-05-2021 -
HCL 12/10-05-2021 "privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru perioada septembrie – noiembrie 2020 " 18-05-2021 -
HCL 11/10-05-2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu suma de 705 mii lei 18-05-2021 -
HCL 10/19-04-2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, a bugetului de venituri și cheltuieli din venituri proprii și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 27-04-2021 -
HCL 9/29-03-2021 privind inființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Ciucurova și aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționarea a acestuia. 06-04-2021
HCL 8/29-03-2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in sat Ciucurova str. Principală nr. 173, comuna Ciucurova , județul Tulcea și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire dispensar uman, sat Ciucurova, comuna Ciucurova, județul Tulcea" 06-04-2021 -
HCL 7/25-02-2021 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pe anul 2021 06-03-2021
HCL 6/25-02-2021 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300130/ 22.05.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0720EN00011623800088 din data de 04.06.2018 CONSTRUCȚIE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA 06-03-2021 -
HCL 5/25-02-2021 privind aprobarea incheierii contului de execuție a bugetului local și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 06-03-2021 -
HCL 4/28-01-2021 privind desemnarea celor doi membri,din cadrul consiliului local, pentru completarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei pentru activitatea desfășurată in anul 2020 . 07-02-2021 -
HCL 3/28-01-2021 privind aprobarea organigramei aparatului propriu de specialitate,si a statului de functii din cadrul unitătii 07-02-2021
HCL 2/28-01-2021 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pentru anul școlar 2021-2022 07-02-2021 -
HCL 1/28-01-2021 privind acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare în sumă de 572.736,60 lei rezultat la 31.12.2020 din excedentul bugetului local pe anul 2020 07-02-2021 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină