• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ciucurova: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 38/04-11-2021 privind aprobarea anexei nr. 3 și a devizului general actualizat pentru investiția „REABILITARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA” 09-11-2021 -
HCL 37/04-11-2021 privind aprobarea anexei nr. 3 și a devizului general actualizat pentru investiția „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE DRUMURI COMUNALE ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA” 09-11-2021 -
HCL 36/04-11-2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai DALI pentru “Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Ciucurova, sat Ciucurova” 09-11-2021 -
HCL 35/04-11-2021 privind aprobarea Cererii de Finanțare și Devizului general estimativ pentru proiectul „Realizare poduri în comuna Ciucurova ,județul Tulcea”,in cadrul Programului Național de Investiții- „ANGHEL SALIGNY”” 09-11-2021 -
HCL 34/04-11-2021 privind aprobarea Cererii de Finanțare și Devizului general estimativ pentru proiectul„Modernizare drumuri în comuna Ciucurova ,județul Tulcea”in cadrul Programului Național de Investiții- „ANGHEL SALIGNY”” 09-11-2021 -
HCL 33/04-11-2021 privind aprobarea Cererii de Finanțare și Devizului general estimativ pentru proiectul„ Extindere alimentare cu apă în localitățile Ciucurova și Fântâna Mare ,comuna Ciucurova, județul Tulcea”,in cadrul Programului Național de Investiții- „ANGHEL SALIGNY”” 09-11-2021 -
HCL 32/04-11-2021 privind aprobarea Cererii de Finanțare și Devizului general estimativ pentru proiectul „Inființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Ciucurova, județul Tulcea” ,in cadrul Programului Național de Investiții- „ANGHEL SALIGNY” 09-11-2021 -
HCL 31/25-10-2021 desemnare reprezentantului consiliului local al comunei Ciucurova în componența comisiei pentru proba de interviu precum și a unui supleant,la concursul organizat pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Ciucurova . 02-11-2021 -
HCL 30/25-10-2021 aprobarea acordării burselor sociale și de merit precum și stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2021-2022 02-11-2021 -
HCL 29/25-10-2021 privind aprobarea implementării proiectului„Modernizare alei pietonale și dispozitive de scurgere a apelor în localitățile Atmagea, Fântâna Mare și Ciucurova, comuna Cucurova,județul Tulcea”,in cadrul Programului Național de Investiții- „ANGHEL SALIGNY” 02-11-2021 -
HCL 28/25-10-2021 privind aprobarea anexei nr. 3 și a devizului general actualizat pentru investiția „REABILITARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA” 02-11-2021
HCL 27/25-10-2021 privind aprobarea anexei nr. 3 și a devizului general actualizat pentru investiția „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE DRUMURI COMUNALE ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA” 02-11-2021
HCL 26/27-09-2021 privind aprobarea PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU IARNA 2021-2022 08-10-2021
HCL 25/27-09-2021 nomenclator stradal 08-10-2021 -
HCL 24/27-09-2021 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru perioada aprilie 2021-august 2021 08-10-2021 -
HCL 23/27-09-2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 08-10-2021 -
HCL 22/30-08-2021 privind reglementarea activității și adoptarea unor acte normative privind Serviciului Public de Apă Ciucurova. 06-09-2021
HCL 21/30-08-2021 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300130/ 22.05.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0720EN00011623800088 din data de 04.06.2018 CONSTRUCȚIE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA 06-09-2021 -
HCL 20/30-08-2021 privind aprobarea incheierii contului de execuție a bugetului local și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe trimestrul II anul 2021 06-09-2021 -
HCL 19/30-08-2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu suma de 31 mii lei 06-09-2021 -
HCL 18/29-07-2021 privind aprobarea modificărilor survenite la protocolul de colaborare încheiat între MMPS/MS/ME/UAT , elaborat în cadrul proiectului „ Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei ” și încheierea actului aditional nr.1 07-08-2021 -
HCL 17/24-06-2021 privind aprobarea înființării serviciului de asistență comunitară SAC comuna Ciucurova , cod serviciu social 8899 CZ-PN-V, instrumentelor și procedurilor necesare funcționării serviciului social 04-07-2021
HCL 16/24-06-2021 privind aprobarea dezmembrării ,în două loturi, a unui teren situat în intravilanul comunei T.21 parcela 549 în suprafață de 1325 mp, având nr. cadastral 35048 înscris în CF 35048,apaținând domeniului privat al comunei 04-07-2021 -
HCL 15/24-06-2021 Privind aprobarea inventarului comunei pe anul 2020 04-07-2021
HCL 14/10-05-2021 privind aprobarea cheltuieilor neeligibile din Devizului General al obiectivului de investiții „LOCUINTE SOCIALE ȘI DE NECESITATE -COMUNA CIUCUROVA , JUD.TULCEA”. 18-05-2021 -
HCL 13/10-05-2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici ai obiectivului de investiții „LOCUINTE SOCIALE ȘI DE NECESITATE -COMUNA CIUCUROVA , JUD.TULCEA”. 18-05-2021 -
HCL 12/10-05-2021 "privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru perioada septembrie – noiembrie 2020 " 18-05-2021 -
HCL 11/10-05-2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu suma de 705 mii lei 18-05-2021 -
HCL 10/19-04-2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, a bugetului de venituri și cheltuieli din venituri proprii și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 27-04-2021 -
HCL 9/29-03-2021 privind inființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Ciucurova și aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționarea a acestuia. 06-04-2021
HCL 8/29-03-2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in sat Ciucurova str. Principală nr. 173, comuna Ciucurova , județul Tulcea și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire dispensar uman, sat Ciucurova, comuna Ciucurova, județul Tulcea" 06-04-2021 -
HCL 7/25-02-2021 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pe anul 2021 06-03-2021
HCL 6/25-02-2021 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300130/ 22.05.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0720EN00011623800088 din data de 04.06.2018 CONSTRUCȚIE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA 06-03-2021 -
HCL 5/25-02-2021 privind aprobarea incheierii contului de execuție a bugetului local și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 06-03-2021 -
HCL 4/28-01-2021 privind desemnarea celor doi membri,din cadrul consiliului local, pentru completarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei pentru activitatea desfășurată in anul 2020 . 07-02-2021 -
HCL 3/28-01-2021 privind aprobarea organigramei aparatului propriu de specialitate,si a statului de functii din cadrul unitătii 07-02-2021
HCL 2/28-01-2021 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pentru anul școlar 2021-2022 07-02-2021 -
HCL 1/28-01-2021 privind acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare în sumă de 572.736,60 lei rezultat la 31.12.2020 din excedentul bugetului local pe anul 2020 07-02-2021 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină