• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ciucurova: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 21/28-04-2023 privind mentinerea participarii Comunei CIUCUROVA in Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche 07-05-2023    - -
HCL 20/28-04-2023 privind acordul de participare în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate , cuantumul contribuției proprii și aprobarea numărului de autovehicule uzate, estimat, pentru anul 2023 07-05-2023    - -
HCL 19/30-03-2023 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru asigurarea sustenabilitatii Proiectului “CCSI - Model de interventie in procesul de incluziune si abilitare a romilor”finanţat prin Mecanismul Financiar SEE Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 07-04-2023    -
HCL 18/30-03-2023 privind aprobarea Devizului General actualizat al obiectivului investiții „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DRUMURl COMUNALE, ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA" la recepția la terminarea lucrărilor de construire. 07-04-2023    -
HCL 17/30-03-2023 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru lunile ianuarie și februarie 2023 07-04-2023    -
HCL 16/30-03-2023 privind aprobarea inventarului bunurilor din patrimoniul comunei pe anul 2022 07-04-2023    -
HCL 15/30-03-2023 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local și vacantarea locului de consilier local al dnului NEAGU PETRICĂ 07-04-2023    -
HCL 14/27-02-2023 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pe anul 2023. 06-03-2023    -
HCL 13/27-02-2023 privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea publică și privată a comunei CIUCUROVA 06-03-2023    -
HCL 12/27-02-2023 privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe anul 2022. 06-03-2023    -
HCL 11/30-01-2023 privind desemnarea celor doi membri,din cadrul consiliului local, pentru completarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei pentru activitatea desfășurată in anul 2022 07-02-2023    -
HCL 10/30-01-2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2023. 07-02-2023    -
HCL 9/30-01-2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri în comuna Ciucurova, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 07-02-2023    -
HCL 8/30-01-2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului genera pentru obiectivul de investiții „Realizare poduri în comuna Ciucurova, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 07-02-2023    -
HCL 7/30-01-2023 praprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă în localitățile Ciucurova și Fântâna Mare, comuna Ciucurova, județul Tulcea.”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului ivind 07-02-2023    -
HCL 6/30-01-2023 privind implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ CIUCUROVA CU BULDOEXCAVATOR” 07-02-2023    -
HCL 5/30-01-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ CIUCUROVA CU BULDOEXCAVATOR” 07-02-2023    -
HCL 4/30-01-2023 privind acordarea unui mandat special Dlui ȘERBAN MARIN , primar al Comunei Ciucurova, ca reprezentant in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea. 07-02-2023    - -
HCL 3/30-01-2023 privind aprobarea organigramei aparatului propriu de specialitate,si a statului de functii din cadrul unitătii 07-02-2023    -
HCL 2/30-01-2023 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pentru anul școlar 2023-2024 07-02-2023    - -
HCL 1/30-01-2023 privind acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare în sumă de 572.736,60 rezultat la 31.12.2019 din excedentul bugetului local pe anul 2020 07-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină