• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ciucurova: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 41/27-11-2023 privind privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru lunile septembrie și octombrie 2023. 08-12-2023    -
HCL 40/27-11-2023 privind aprobarea incheierii contului de execuție a bugetului local și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe trimestrul III anul 2023 08-12-2023    -
HCL 39/25-10-2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru implementarea proiectului proiect ”HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963/ Regiunea București Ilfov, 03-11-2023    -
HCL 38/25-10-2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 35/25.septembrie.2023, privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al comunei Ciucurova în componența Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Ciucurova . 03-11-2023    -
HCL 37/25-10-2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor -cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, și a a contractelor /acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local 03-11-2023    -
HCL 36/25-10-2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2023 , al comunei CIUCUROVA 03-11-2023    -
HCL 35/25-09-2023 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al comunei Ciucurova în componența Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Ciucurova . 03-10-2023    -
HCL 34/25-09-2023 privind aprobarea Devizului General actualizat al obiectivului investiții „ CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE SI DE NECESITATE ÎN COMUNA CIUCUROVA JUDEȚUL TULCEA „ 03-10-2023    -
HCL 33/25-09-2023 privind aprobarea PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU IARNA 2023-2024 03-10-2023    -
HCL 32/25-09-2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2023 , al comunei CIUCUROVA 03-10-2023    -
HCL 31/30-08-2023 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru lunile mai, iunie, iulie și august 2023 08-09-2023    -
HCL 30/30-08-2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și listei obiectivelor de investiții pe anul 2023,al comunei CIUCUROVA 08-09-2023    -
HCL 29/27-07-2023 privind acoperirea temporară a golurilor de casă de la secțiunea de funcționare cu suma de 180.000 lei din excedentul bugetar pe anul 2022, 06-08-2023    -
HCL 28/27-07-2023 privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe trimestrul II -anul 2023, 06-08-2023    -
HCL 27/27-07-2023 privind alegerea viceprimarului 06-08-2023    -
HCL 26/26-06-2023 privind aprobarea Devizului General actualizat al obiectivului investiții „REABILITARE DRUMURl COMUNALE COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA„ 08-07-2023    -
HCL 25/29-05-2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ciucurova pe anul 2023 08-07-2023    -
HCL 24/29-05-2023 privind depunerea de către UAT Județul Tulcea a cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea” în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație 10-06-2023    -
HCL 23/29-05-2023 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru lunile martie și aprilie 2023 10-06-2023    -
HCL 22/29-05-2023 privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe trimestrul I -anul 2023 10-06-2023    -
HCL 21/28-04-2023 privind mentinerea participarii Comunei CIUCUROVA in Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche 07-05-2023    - -
HCL 20/28-04-2023 privind acordul de participare în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate , cuantumul contribuției proprii și aprobarea numărului de autovehicule uzate, estimat, pentru anul 2023 07-05-2023    - -
HCL 19/30-03-2023 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru asigurarea sustenabilitatii Proiectului “CCSI - Model de interventie in procesul de incluziune si abilitare a romilor”finanţat prin Mecanismul Financiar SEE Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 07-04-2023    -
HCL 18/30-03-2023 privind aprobarea Devizului General actualizat al obiectivului investiții „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DRUMURl COMUNALE, ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA" la recepția la terminarea lucrărilor de construire. 07-04-2023    -
HCL 17/30-03-2023 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru lunile ianuarie și februarie 2023 07-04-2023    -
HCL 16/30-03-2023 privind aprobarea inventarului bunurilor din patrimoniul comunei pe anul 2022 07-04-2023    -
HCL 15/30-03-2023 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local și vacantarea locului de consilier local al dnului NEAGU PETRICĂ 07-04-2023    -
HCL 14/27-02-2023 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pe anul 2023. 06-03-2023    -
HCL 13/27-02-2023 privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea publică și privată a comunei CIUCUROVA 06-03-2023    -
HCL 12/27-02-2023 privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe anul 2022. 06-03-2023    -
HCL 11/30-01-2023 privind desemnarea celor doi membri,din cadrul consiliului local, pentru completarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei pentru activitatea desfășurată in anul 2022 07-02-2023    -
HCL 10/30-01-2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2023. 07-02-2023    -
HCL 9/30-01-2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri în comuna Ciucurova, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 07-02-2023    -
HCL 8/30-01-2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului genera pentru obiectivul de investiții „Realizare poduri în comuna Ciucurova, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 07-02-2023    -
HCL 7/30-01-2023 praprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă în localitățile Ciucurova și Fântâna Mare, comuna Ciucurova, județul Tulcea.”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului ivind 07-02-2023    -
HCL 6/30-01-2023 privind implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ CIUCUROVA CU BULDOEXCAVATOR” 07-02-2023    -
HCL 5/30-01-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ CIUCUROVA CU BULDOEXCAVATOR” 07-02-2023    -
HCL 4/30-01-2023 privind acordarea unui mandat special Dlui ȘERBAN MARIN , primar al Comunei Ciucurova, ca reprezentant in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea. 07-02-2023    - -
HCL 3/30-01-2023 privind aprobarea organigramei aparatului propriu de specialitate,si a statului de functii din cadrul unitătii 07-02-2023    -
HCL 2/30-01-2023 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pentru anul școlar 2023-2024 07-02-2023    - -
HCL 1/30-01-2023 privind acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare în sumă de 572.736,60 rezultat la 31.12.2019 din excedentul bugetului local pe anul 2020 07-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină