• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ciucurova: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 7/25-02-2021 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pe anul 2021 06-03-2021
HCL 6/25-02-2021 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300130/ 22.05.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0720EN00011623800088 din data de 04.06.2018 CONSTRUCȚIE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA 06-03-2021 -
HCL 5/25-02-2021 privind aprobarea incheierii contului de execuție a bugetului local și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 06-03-2021 -
HCL 4/28-01-2021 privind desemnarea celor doi membri,din cadrul consiliului local, pentru completarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei pentru activitatea desfășurată in anul 2020 . 07-02-2021 -
HCL 3/28-01-2021 privind aprobarea organigramei aparatului propriu de specialitate,si a statului de functii din cadrul unitătii 07-02-2021
HCL 2/28-01-2021 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pentru anul școlar 2021-2022 07-02-2021 -
HCL 1/28-01-2021 privind acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare în sumă de 572.736,60 lei rezultat la 31.12.2020 din excedentul bugetului local pe anul 2020 07-02-2021 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină