• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Ciucurova

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
11 22-02-2024 ȘERBAN MARIN, Primar; privind acordarea unor ajutoare de urgenţă și cuantumul acestora destinate familiilor şi persoanelor aflate în situaţii de necesitate - -   - -
10 22-02-2024 ȘERBAN MARIN, Primar; privind actualizarea și modificarea Regulamentului pentru instituirea și adminstrarea taxei de habitat în comuna Ciucurova,județul Tulcea, începând cu anul 2024 - -   - -
9 22-02-2024 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea radierii unor persoane fizice din registrul de evidența nominală a Serviciului Public de Apă Ciucurova și scăderea debitelor aferente,din evidența contabilă. - -   - -
8 22-02-2024 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local, pe anul 2024 - -   - -
7 22-02-2024 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe anul 2023, - -   - -
6 05-02-2024 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,a bugetului de venituri proprii și subvenții și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2024,al comunei CIUCUROVA - -   - -
5 23-01-2024 ȘERBAN MARIN, Primar; privind desemnarea celor doi membri,din cadrul consiliului local, pentru completarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei pentru activitatea desfășurată in anul 2023 - -   - -
4 23-01-2024 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea Devizului General actualizat al obiectivului investiții „REABILITARE DRUMURl COMUNALE COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA„ - -   - -
3 23-01-2024 ȘERBAN MARIN, Primar; privind privind aprobarea organigramei aparatului propriu de specialitate,si a statului de functii din cadrul unitătii - -   - -
2 23-01-2024 ȘERBAN MARIN, Primar; privind privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pentru anul școlar 2024-2025 - -   - -
1 23-01-2024 ȘERBAN MARIN, Primar; privind acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare în sumă de 861.484,84 lei rezultat la 31.12.2023 din excedentul anilor precedenti - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină