• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Ciucurova

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
11 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind desemnarea celor doi membri,din cadrul consiliului local, pentru completarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei pentru activitatea desfășurată in anul 2022 - -   - -
10 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2023. - -   - -
9 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Realizare poduri în comuna Ciucurova, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
8 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Realizare poduri în comuna Ciucurova, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
7 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă în localitățile Ciucurova și Fântâna Mare, comuna Ciucurova, județul Tulcea.”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
6 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ CIUCUROVA CU BULDOEXCAVATOR” - -   - -
5 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ CIUCUROVA CU BULDOEXCAVATOR” - -   - -
4 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind acordarea unui mandat special Dlui ȘERBAN MARIN , primar al Comunei Ciucurova, ca reprezentant in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea. - -   - -
3 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea organigramei aparatului propriu de specialitate,si a statului de functii din cadrul unitătii - -   - -
2 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pentru anul școlar 2023-2024 - -   - -
1 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare în sumă de 572.736,60 rezultat la 31.12.2019 din excedentul bugetului local pe anul 2020 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină