• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Ciucurova

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
27 23-05-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind depunerea de către UAT Județul Tulcea a cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea” în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație - -   - -
26 23-05-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru lunile martie și aprilie 2023 - -   - -
25 23-05-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind alegearea viceprimarului comunei Ciucurova,județul Tulcea - -   - -
24 23-05-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe trimestrul I -anul 2023 - -   - -
23 24-04-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind mentinerea participarii Comunei CIUCUROVA in Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche - -   - -
22 24-04-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind acordul de participare în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate , cuantumul contribuției proprii și aprobarea numărului de autovehicule uzate, estimat, pentru anul 2023 - -   - -
21 24-04-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind alegerea viceprimarului - -   - -
20 23-03-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea acordului de parteneriat pentru asigurarea sustenabilitatii Proiectului “CCSI - Model de interventie in procesul de incluziune si abilitare a romilor”finanţat prin Mecanismul Financiar SEE Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” - -   - -
19 23-03-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea acordului de parteneriat pentru asigurarea sustenabilitatii Proiectului “CCSI - Model de interventie in procesul de incluziune si abilitare a romilor”finanţat prin Mecanismul Financiar SEE Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” - -   - -
18 23-03-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea Devizului General actualizat al obiectivului investiții „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DRUMURl COMUNALE, ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA" la recepția la terminarea lucrărilor de construire. - -   - -
17 23-03-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru lunile ianuarie și februarie 2023 - -   - -
16 23-03-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea inventarului bunurilor din patrimoniul comunei pe anul 2022 - -   - -
15 23-03-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local și vacantarea locului de consilier local al dnului NEAGU PETRICĂ - -   - -
14 21-02-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pe anul 2023. - -   - -
13 21-02-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea publică și privată a comunei CIUCUROVA - -   - -
12 21-02-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe anul 2022. - -   - -
11 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind desemnarea celor doi membri,din cadrul consiliului local, pentru completarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei pentru activitatea desfășurată in anul 2022 - -   - -
10 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2023. - -   - -
9 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Realizare poduri în comuna Ciucurova, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
8 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Realizare poduri în comuna Ciucurova, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
7 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă în localitățile Ciucurova și Fântâna Mare, comuna Ciucurova, județul Tulcea.”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
6 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ CIUCUROVA CU BULDOEXCAVATOR” - -   - -
5 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ CIUCUROVA CU BULDOEXCAVATOR” - -   - -
4 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind acordarea unui mandat special Dlui ȘERBAN MARIN , primar al Comunei Ciucurova, ca reprezentant in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea. - -   - -
3 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea organigramei aparatului propriu de specialitate,si a statului de functii din cadrul unitătii - -   - -
2 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pentru anul școlar 2023-2024 - -   - -
1 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, Primar; privind acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare în sumă de 572.736,60 rezultat la 31.12.2019 din excedentul bugetului local pe anul 2020 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină