• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Ciucurova

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
11 15-04-2021 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, a bugetului de venituri și cheltuieli din venituri proprii și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 da 2021-04-15  
10 22-03-2021 ȘERBAN MARIN, Primar; privind inființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Ciucurova și aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționarea a acestuia. - -   - -
9 22-03-2021 ȘERBAN MARIN, Primar; privind privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in sat Ciucurova str. Principală nr. 173, comuna Ciucurova , județul Tulcea și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire dispensar uman, sat Ciucurova, comuna Ciucurova, județul Tulcea" - -   - -
8 16-03-2021 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobare listei bunurilor care alcătuiesc inventarul domeniului public al comunei CIUCUROVA - -   - -
7 16-02-2021 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pe anul 2021 - -   - -
6 16-02-2021 ȘERBAN MARIN, Primar; privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare IG193300130/ 22.05.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A.pentru proiectul C0720EN00011623800088 din data de 04.06.2018 „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
5 16-02-2021 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 - -   - -
4 20-01-2021 ȘERBAN MARIN, Primar; privind desemnarea celor doi membri,din cadrul consiliului local, pentru completarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei pentru activitatea desfășurată in anul 2020 - -   - -
3 20-01-2021 ȘERBAN MARIN, Primar; privind aprobarea organigramei aparatului propriu de specialitate,si a statului de functii din cadrul unitătii - -   - -
2 20-01-2021 ȘERBAN MARIN, Primar; privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pentru anul școlar 2021-2022 - -   - -
1 20-01-2021 ȘERBAN MARIN, Primar; privind acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare în sumă de 572.736,60 lei rezultat la 31.12.2020 din excedentul bugetului local pe anul 2020 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină