• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Ciucurova

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
26 28-07-2022 DĂNILĂ EMILIA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 78/21-07-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea indicatorii tehnico-economici prevăzuți în documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „ Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Ciucurova, satele Fântâna Mare și Atmagea, județul Tulcea” - 2022-08-03
25 28-07-2022 DĂNILĂ EMILIA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 78/21-07-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea incheierii contului de execuție a bugetului local și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe trimestrul II anul 2022 - 2022-08-03
24 27-06-2022 COLIU NICULAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 69/21-06-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind însușirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației ” I m a single dog” - 2022-07-01
23 27-06-2022 COLIU NICULAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 69/21-06-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea Planului de măsuri privind interzicerea abandonării, aruncării și depozitării necontrolate a deșeurilor pe raza comunei Ciucurova, județul Tulcea. - 2022-07-01
22 27-06-2022 COLIU NICULAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 69/21-06-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea Planului de măsuri edilitar –gospodărești privind gospodărirea, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, precum şi înfrumuseţarea localităţilor pe raza comunei Ciucurova ,județul Tulcea , - 2022-07-01
21 27-06-2022 COLIU NICULAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 69/21-06-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, a bugetului de venituri și cheltuieli din venituri proprii și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 - 2022-07-01 -
20 23-05-2022 COLIU NICULAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 58/16-05-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei CIUCUROVA ” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) din Planul de redresare și reziliență al României (PNRR), această propunere fiind impusă de urgența implementării proiectului în cadrul PNRR. - 2022-06-03 -
19 23-05-2022 COLIU NICULAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 58/16-05-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru lunile martie și aprilie 2022 - 2022-06-03
18 23-05-2022 COLIU NICULAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 58/16-05-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, a bugetului de venituri și cheltuieli din venituri proprii și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 cu suma de 7.803,00 mii lei - 2022-06-03
17 23-05-2022 COLIU NICULAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 58/16-05-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe trimestrul I , anul 2022, - 2022-06-03
16 23-05-2022 COLIU NICULAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 58/16-05-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe trimestrul IV , anul 2021, - 2022-06-03
15 11-04-2022 COLIU NICULAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 48/31-03-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară Privind aprobarea acordului de parteneriat cu UAT SLAVA CERCHEZĂ pentru realizarea obiectivului de investiţii "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in comunele Ciucurova si Slava Cercheza, judetul Tulcea" pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny - 2022-04-18
14 11-04-2022 COLIU NICULAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 48/31-03-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru luniledecembrie 2021-ianuarie și februarie 2022 - 2022-04-18
13 11-04-2022 COLIU NICULAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 48/31-03-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in comunele Ciucurova si Slava Cercheza, judetul Tulcea" pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny - 2022-04-18
12 11-04-2022 COLIU NICULAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 48/31-03-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea publică și privată a comunei CIUCUROVA - 2022-04-18
11 10-03-2022 DRAGNEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/01-03-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pe anul 2022. - 2022-03-21
10 10-03-2022 DRAGNEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/01-03-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300130/ 22.05.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0720EN00011623800088 din data de 04.06.2018 CONSTRUCȚIE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA - 2022-03-21
9 10-03-2022 DRAGNEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/01-03-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, a bugetului de venituri si cheltuieli din venituri proprii și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2022, cu suma de 134,64 mii lei - 2022-03-21
8 14-02-2022 DRAGNEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/08-02-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind modificarea și completarea HCL nr. 29/25.10.2021. privind aprobarea Cererii de Finanțare și Devizului general estimativ pentru proiectul„Modernizare alei pietonale și dispozitive de scurgere a apelor în localitățile Atmagea, Fântâna Mare și Ciucurova, comuna Ciucurova,județul Tulcea”,in cadrul Programului Național de Investiții- „ANGHEL SALIGNY” - 2022-02-21
7 14-02-2022 DRAGNEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/08-02-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli, a bugetului de venituri si cheltuieli din venituri proprii și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 - 2022-02-21
6 27-01-2022 DRAGNEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/18-01-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind desemnarea celor doi membri,din cadrul consiliului local, pentru completarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei pentru activitatea desfășurată in anul 2021 . - 2022-02-03
5 27-01-2022 DRAGNEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/18-01-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea actualizării valorii de inventar ca urmare a executării lucrărilor de construire a investiției „CONSTRUCȚIE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA” - 2022-02-03
4 27-01-2022 DRAGNEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/18-01-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea actualizării valorii de inventar ca urmare a executării lucrărilor de construire a investiției ” AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN LOCALITATEA CIUCUROVA, JUDET TULCEA”. - 2022-02-03
3 27-01-2022 DRAGNEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/18-01-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea organigramei aparatului propriu de specialitate,si a statului de functii din cadrul unitătii - 2022-02-03
2 27-01-2022 DRAGNEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/18-01-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pentru anul școlar 2022-2023 - 2022-02-03
1 27-01-2022 DRAGNEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/18-01-2022 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea preluării execedentului bugetar al anului 2021 în sumă de 449.280,48 lei rezultat la 31.12.2021 și utilizarea acestuia pentru finanțarea investițiilor în bugetul local pe anul 2022 - 2022-02-03
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local