• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Ciucurova

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
6 08-02-2024 STAN ANGELICA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 8/23-01-2024 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,a bugetului de venituri proprii și subvenții și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2024,al comunei CIUCUROVA - 2024-02-12
5 29-01-2024 STAN ANGELICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 8/23-01-2024 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind desemnarea celor doi membri,din cadrul consiliului local, pentru completarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei pentru activitatea desfășurată in anul 2023 - 2024-02-02 -
4 29-01-2024 STAN ANGELICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 8/23-01-2024 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea Devizului General actualizat al obiectivului investiții „REABILITARE DRUMURl COMUNALE COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA„ - 2024-02-02 -
3 29-01-2024 STAN ANGELICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 8/23-01-2024 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind privind aprobarea organigramei aparatului propriu de specialitate,si a statului de functii din cadrul unitătii - 2024-02-02 -
2 29-01-2024 STAN ANGELICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 8/23-01-2024 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pentru anul școlar 2024-2025 - 2024-02-02 -
1 29-01-2024 STAN ANGELICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 8/23-01-2024 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare în sumă de 861.484,84 lei rezultat la 31.12.2023 din excedentul anilor precedenti - 2024-02-02 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină