• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Ciucurova

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
34 15-12-2020 ARIF ISMAIL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 142/10-12-2020 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind actualizarea valorii de inventar a Căminului Cultural Ciucurova, ca urmare a executării lucrărilor de construcție a investitiei „Modenizare cămin cultural în localitatea Ciucurova , județul Tulcea, CO760CN00011 623800063/ 22.09.2017 - 2020-12-16 -
33 15-12-2020 ARIF ISMAIL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 142/10-12-2020 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind stabilirea impozitelor , taxelor și taxelor speciale pentru anul 2021 - 2020-12-16 -
32 15-12-2020 ARIF ISMAIL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 142/10-12-2020 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ciucurova , pe anul 2020 cu suma de 254 mii lei. - 2020-12-16 -
31 26-11-2020 ARIF ISMAIL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 124/20-11-2020 privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara privind asigurarea utilizării cu titlu gratuit a unei suprafețe de teren de 100 mp în cadrul proiectului „CCSI – Model de interventie in procesul de incluziune si abilitare a romilor”, finantator Mecanismul Financiar SEE , Programul „Dezvoltare locală,reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” - 2020-12-03 -
30 26-11-2020 ARIF ISMAIL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 124/20-11-2020 privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara privind aprobarea parteneriatului privind implementarea la nivelul comunei a proiectului „CCSI – Model de interventie in procesul de incluziune si abilitare a romilor”, finantator Mecanismul Financiar SEE , Programul „Dezvoltare locală,reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” - 2020-12-03 -
29 26-11-2020 ARIF ISMAIL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 124/20-11-2020 privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara privind aprobarea acordării burselor sociale și de merit precum si stabilirea valorii acestora pentru anul școlar 2020-2021 - 2020-12-03 -
28 26-11-2020 ARIF ISMAIL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 124/20-11-2020 privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru perioada septembrie -octombrie 2020. - 2020-12-03 -
27 26-11-2020 ARIF ISMAIL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 124/20-11-2020 privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara privind aprobarea PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU IARNA 2020-2021 - 2020-12-03 -
26 21-09-2020 CRISTEA ION, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 85/17-09-2020 privind convocarea consiliului local în ședință extraordinară privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG173301055/ 13.10.2017 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul CO760CN00011 623800063/ 22.09.2017MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA - 2020-09-22 -
25 21-09-2020 CRISTEA ION, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 85/17-09-2020 privind convocarea consiliului local în ședință extraordinară privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 cu suma de 1.034.000 lei - 2020-09-22 -
24 03-09-2020 CRISTEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 73/28-08-2020 privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru perioada februarie-iunie 2020 - 2020-09-04 -
23 03-09-2020 CRISTEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 73/28-08-2020 privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara privind aprobarea preluării,prin transfer, a unui Autovehiculul Special M1G, Iveco Massif, de la Garda de Coastă, precum și aprobarea inregistrări în evidența contabilă cu de transfer a acestui autovehicul. - 2020-09-04 -
22 03-09-2020 CRISTEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 73/28-08-2020 privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 cu suma de 54.000 lei - 2020-09-04 -
21 20-07-2020 CRISTEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 60/13-07-2020 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții(DALI) și principali indicatori tehnico economici privind proiectul de investiții„MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CIUCUROVA, SAT CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA, din cadrul programului privind „Sprijinirea eficienței - 2020-07-21 -
20 20-07-2020 CRISTEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 60/13-07-2020 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară Privind implementarea proiectului „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CIUCUROVA, SAT CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA” în cadrul Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public - 2020-07-21 -
19 29-06-2020 CRISTEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 54/19-06-2020 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Ciucurova , respectiv stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere, precum şi data până la care se face publicarea pe pagina de internet a instituţiei. - 2020-07-07 -
18 29-06-2020 CRISTEA ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 54/19-06-2020 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea situației contului de execuție a bugetului local și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe trimestrul I anul 2020 - 2020-07-07 -
17 25-05-2020 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/18-05-2020 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară luna mai privind stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al comunei da 2020-05-26 -
16 26-05-2020 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/18-05-2020 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară luna mai privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG173301055/ 13.10.2017 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul CO760CN00011 623800063/ 22.09.2017MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA da 2020-05-26 -
15 25-05-2020 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/18-05-2020 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară luna mai privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 cu suma de 8.000 lei da 2020-05-26 -
14 30-04-2020 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 39/23-04-2020 privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrarii unității, în Sistemul naţional electronic de plata online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. - 2020-04-30 -
13 30-04-2020 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 39/23-04-2020 privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al investiției ” Utilare școală gimnazială în comuna Ciucurova, județul Tulcea”. - 2020-05-07 -
12 30-04-2020 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 39/23-04-2020 privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru lunile noiembrie , decembrie 2019și ianuarie 2020 - 2020-05-07 -
11 30-04-2020 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 39/23-04-2020 privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului prin stabilirea procedurii de organizarea și desfășarea ședințelor consiliului local în situații excepționale - 2020-05-07
10 06-04-2020 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 38/06-04-2020 privind convocarea consiliului local în ședință de îndată privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 da 2020-04-07
9 17-02-2020 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/10-02-2020 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară Proiect de hotărâre Privind aprobarea actualizării devizului general al investiției ” AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN LOCALITATEA CIUCUROVA, JUDET TULCEA”ca urmare a elaborarii documentației de proiectare în faza proiect tehnic. - 2020-02-21 -
8 17-02-2020 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/10-02-2020 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pe anul 2020 - 2020-02-21
7 17-02-2020 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/10-02-2020 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei , statului de funcții și a numărului de personal pentru anul 2020. - 2020-02-21 -
6 17-02-2020 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/10-02-2020 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționarea a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Ciucurova da 2020-02-21
5 17-02-2020 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/10-02-2020 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 - 2020-02-21 -
4 30-01-2020 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 6/23-01-2020 privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara privind desemnarea Primarului ȘERBAN MARIN ca evaluator al secretarului general al comunei pentru activitatea desfasurata in anul 2019 - 2020-02-05 -
3 30-01-2020 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 6/23-01-2020 privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea și adminstrarea taxei de habitat aprobată prin HCL nr. 43/28.11.2019, privind stabilirea nivelului impozitelor,taxelor și a taxelor locale speciale pe anul 2020. da 2020-02-05
2 30-01-2020 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 6/23-01-2020 privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pentru anul școlar 2020-2021 - 2020-02-05 -
1 30-01-2020 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 6/23-01-2020 privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara privind acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare în sumă de 793.760,16 lei rezultat la 31.12.2019 din excedentul bugetului local pe anul 2019 - 2020-02-05 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină