• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Ciucurova

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
14 10-05-2021 FRĂȚILĂ FLORIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 40/04-05-2021 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea cheltuieilor neeligibile din Devizului General al obiectivului de investiții „LOCUINTE SOCIALE ȘI DE NECESITATE -COMUNA CIUCUROVA , JUD.TULCEA”. - 2021-05-14 -
13 10-05-2021 FRĂȚILĂ FLORIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 40/04-05-2021 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici ai obiectivului de investiții „LOCUINTE SOCIALE ȘI DE NECESITATE -COMUNA CIUCUROVA , JUD.TULCEA”. - 2021-05-14 -
12 10-05-2021 FRĂȚILĂ FLORIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 40/04-05-2021 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară "privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului a cadrelor didactice navetiste din cadrul Școlii Gimnaziale Ciucurova pentru perioada septembrie – noiembrie 2020 " - 2021-05-14 -
11 10-05-2021 FRĂȚILĂ FLORIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 40/04-05-2021 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu suma de 705 mii lei - 2021-05-14 -
10 19-04-2021 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 34/15-04-2021 privind convocarea consiliului local în ședință extraordinară privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, a bugetului de venituri și cheltuieli din venituri proprii și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 - 2021-04-23 -
9 29-03-2021 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 26/22-03-2021 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind inființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Ciucurova și aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționarea a acestuia. - 2021-04-02
8 29-03-2021 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 26/22-03-2021 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in sat Ciucurova str. Principală nr. 173, comuna Ciucurova , județul Tulcea și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire dispensar uman, sat Ciucurova, comuna Ciucurova, județul Tulcea" - 2021-04-02 -
7 25-02-2021 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 19/16-02-2021 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pe anul 2021 - 2021-03-02
6 25-02-2021 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 19/16-02-2021 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300130/ 22.05.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0720EN00011623800088 din data de 04.06.2018 CONSTRUCȚIE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA - 2021-03-02 -
5 25-02-2021 COSTACHE CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 19/16-02-2021 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară privind aprobarea incheierii contului de execuție a bugetului local și a bugetului din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 - 2021-03-02 -
4 28-01-2021 ARIF ISMAIL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/20-01-2021 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinară la data de 28 ianuarie 2021 privind desemnarea celor doi membri,din cadrul consiliului local, pentru completarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei pentru activitatea desfășurată in anul 2020 . - 2021-02-03 -
3 28-01-2021 ARIF ISMAIL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/20-01-2021 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinară la data de 28 ianuarie 2021 privind aprobarea organigramei aparatului propriu de specialitate,si a statului de functii din cadrul unitătii - 2021-02-03
2 28-01-2021 ARIF ISMAIL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/20-01-2021 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinară la data de 28 ianuarie 2021 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pentru anul școlar 2021-2022 - 2021-02-03 -
1 28-01-2021 ARIF ISMAIL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/20-01-2021 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinară la data de 28 ianuarie 2021 privind acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare în sumă de 572.736,60 lei rezultat la 31.12.2020 din excedentul bugetului local pe anul 2020 - 2021-02-03 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină