• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ciucurova: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 6/08-02-2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,a bugetului de venituri proprii și subvenții și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2024,al comunei CIUCUROVA 16-02-2024    -
HCL 5/29-01-2024 privind desemnarea celor doi membri,din cadrul consiliului local, pentru completarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei pentru activitatea desfășurată in anul 2023 06-02-2024    - -
HCL 4/29-01-2024 privind aprobarea Devizului General actualizat al obiectivului investiții „REABILITARE DRUMURl COMUNALE COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚUL TULCEA„ 06-02-2024    - -
HCL 3/29-01-2024 privind privind aprobarea organigramei aparatului propriu de specialitate,si a statului de functii din cadrul unitătii 06-02-2024    - -
HCL 2/29-01-2024 privind privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în cadrul comunei Ciucurova pentru anul școlar 2024-2025 06-02-2024    - -
HCL 1/29-01-2024 privind acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare în sumă de 861.484,84 lei rezultat la 31.12.2023 din excedentul anilor precedenti 06-02-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină