• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Ciucurova

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
87 29-07-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea plătii alocației de susținere a familiei Năstase Petrică Cristian - 2022-08-03    - - -
86 29-07-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la alocația de susținere a familiei Vlăduț Cristian Petruț - 2022-08-03    - - -
85 29-07-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea plății ajutorului social al titular Antal Maria - 2022-08-03    - - -
84 29-07-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea plății ajutorului social al titular Ciumacencu Iliana - 2022-08-03    - - -
83 29-07-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind modificarea cuantumului venitului minim garantat titular IVAN PETRICĂ - 2022-08-03    - - -
82 29-07-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului și cuantumul autorului social -TERTIS CONSTANTIN - 2022-08-03    - - -
81 29-07-2022 ȘERBAN MARIN, primar Privind acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav in favoarea persoanei cu handicap dnei ARIF CÎIMET - 2022-08-03    - - -
80 29-07-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind angajarea cu contract de muncă a dnului Ciocoi Gheorghe - în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2022-08-03    - - -
79 29-07-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea contractului de muncă al dnului CIOCOI GHEORGHE - 2022-08-03    - - -
78 21-07-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în ședință ordinară da 2022-08-03    -
77 11-07-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind acordarea unui ajutor social de urgență în favoarea dnei Banu Gheorghița - 2022-08-03    - - -
76 11-07-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind delegarea exercitării unor atribuții viceprimarului comunei - 2022-08-03    - - -
75 30-06-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea plății ajutorului social al titular Crăescu Ștefan - 2022-07-04    - - -
74 30-06-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la alocația de susținere a familiei Năstase Petrică Cristian - 2022-07-04    - - -
73 30-06-2022 ȘERBAN MARIN, primar "Privind includerea în echipa pentru derularea proiectelor din fonduri nerambursabile și acordarea unor drepturi salariale dnei referent Tertiș Gabriela " - 2022-07-04    - - -
72 30-06-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind desemnarea reprezentantului UAT Ciucurova în comisia de recepție la terminarea lucrărilor pentru realizarea sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate din gospodăriile de pe raza comunei Ciucurova ,județul Tulcea , - 2022-07-04    - - -
71 30-06-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind organizarea controlului financiar-preventiv în cadrul unității - 2022-07-04    - - -
70 30-06-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind organizarea operatiunilor de angajare, lichidare,ordonantare si plata a cheltuielilor in cadrul Primariei Comunei Ciucurova - 2022-07-04    - - -
69 21-06-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în ședință ordinară da 2022-07-04    -
68 20-06-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind desemnarea viceprimarului NEAGU PETRICĂ ca responsabil pentru urmărirea și îndeplinirea obligațiilor legale a acțiunilor edilitar –gospodărești privind gospodărirea, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, precum şi înfrumuseţarea localităţilor pe raza comunei Ciucurova ,județul Tulcea , - 2022-07-04    - - -
67 10-06-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind acordarea unui ajutor social de urgență în favoarea dnei PENCIU ANGELA - 2022-07-04    - - -
66 31-05-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea plătii alocației de susținere a familiei IVANOV MARIUS - 2022-06-03    - - -
65 31-05-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea plătii alocației de susținere a familiei RUSU MARINELA - 2022-06-03    - - -
64 31-05-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului și cuantumul autorului social Cristu Adriana - 2022-06-03    - - -
63 31-05-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului și cuantumul autorului social Lefca Ion - 2022-06-03    - - -
62 30-05-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind angajarea cu contract de muncă pe durată nedeterminată a dnului MUNTEANU DANIEL - în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2022-06-03    - - -
61 30-05-2022 ȘERBAN MARIN, primar Privind încetarea acordării indemnizatiei pentru dnei POPESCU CONSTANTINA, persoană cu handicap grav , incepand cu 31 mai 2022 - 2022-06-03    - - -
60 30-05-2022 ȘERBAN MARIN, primar Privind trecerea la gradația 4 ,corespunzătoarea tranșei de vechime 15-20 ani, și stabilirea salariului aferent pentru dna IVANCIU NUTA - 2022-06-03    - - -
59 26-05-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind desemnarea viceprimarului NEAGU PETRICĂ ca responsabil pentru urmărirea și îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor - 2022-06-03    - - -
58 16-05-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în ședință ordinară da 2022-06-03    -
57 10-05-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea plății ajutorului social al titular LUNGU VICTOR MIHAI - 2022-06-03    - - -
56 10-05-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea plății ajutorului social al titular DOBRE FĂNEL - 2022-06-03    - - -
55 29-04-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la alocația de susținere a familiei Năstase Petrică Cristian - 2022-05-04    - - -
54 29-04-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei cu copii-Mihai Mihaela-Raluca - 2022-05-04    - - -
53 29-04-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului și cuantumul autorului social -Tudor Georgiana Adina - 2022-05-04    - - -
52 28-04-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incadarea în funcția de muncitor calificat - RADU GHEORGHE - 2022-05-04    - - -
51 28-04-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea contractului de muncă al dnei Călin Tănțica - 2022-05-04    - - -
50 14-04-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea contractului de muncă al dnei Mitran Florica - 2022-05-04    - - -
49 07-04-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind desemnarea responsabilului privind organizarea, publicarea actelor administartive în MOL - 2022-05-04    - - -
48 31-03-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în ședință ordinară da 2022-04-04    -
47 31-03-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei cu copii-Tudor Aurel - 2022-04-04    - - -
46 31-03-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei cu copii-Vasile Florentina - 2022-04-04    - - -
45 31-03-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei cu copii-Cercel Florica - 2022-04-04    - - -
44 31-03-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului și cuantumul autorului social -Mihai Florentin - 2022-04-04    - - -
43 31-03-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului și cuantumul autorului social -Mihai Florentin - 2022-04-04    - - -
42 31-03-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind numirea în funcția de asistent medical comunitar a dnei MUSTAFA RESMIE -INGI - 2022-04-04    - - -
41 31-03-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind angajarea cu contract de muncă pe durată nedeterminată a dnului DOBRE FĂNEL - în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2022-04-04    - - -
40 31-03-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea contractului de muncă al dnei DOBRE FLOAREA - 2022-04-04    - - -
39 15-03-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind desemnarea dnului STAN MARIAN-FABIAN ,in funcția de casier la SERVICIUL PUBLIC DE APĂ - 2022-04-04    - - -
38 04-03-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor vizând concursul de recutare pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar - 2022-04-04    - - -
37 04-03-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind constituirea comisiei pentru evaluare a activității secretarului general al comunei pe anul 2021 - 2022-04-04    - - -
36 01-03-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în ședință ordinară da 2022-03-03    -
35 28-02-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului și cuantumul autorului social Pavel Ștefan - 2022-03-03    - - -
34 28-02-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului și cuantumul autorului social Sava Elvis Petrișor - 2022-03-03    - - -
33 28-02-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei cu copii-Chivol Elisabeta Florentina - 2022-03-03    - - -
32 28-02-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetare contract de muncă prin demisie a dnului SALAHORU PAVEL - 2022-03-03    - - -
31 22-02-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind desemnarea dnei TERTIȘ GABRIELA ,in funcția de contabil la SERVICIUL PUBLIC DE APĂ - 2022-02-23    - - -
30 22-02-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind desemnarea dnei TERTIȘ GABRIELA ,referent principal în cadrul unității pentru exercitarea dreptului de semnătură în interesul unității - 2022-02-23    - - -
29 22-02-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind actualizarea componenței comisiei pentru Recensământul Populației și Locuințelor - 2022-02-23    - - -
28 21-02-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind numirea în funcția asistent medical comunitar al dneiPAVEL DANIELA - 2022-02-23    - - -
27 15-02-2022 ȘERBAN MARIN, primar "privind desemnarea înlocuitorului ofițerului de stare delegat( NIZAMI MEMET) pentru exercitarea atribuțiilor specifice stării civile " - 2022-02-23    - - -
26 14-02-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea plății indemnizației de handicap pentru Taca Ioana - 2022-02-23    - - -
25 08-02-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în ședință ordinară da 2022-02-23    -
24 04-02-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind completarea și modificarea dispoziției nr. 7 din 27.01.2022, privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor vizând concursul de recutare pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar - 2022-02-23    - - -
23 31-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind acordarea ajutorului pentru incălzirea locuinței și a compensatiilor pentru energie - 2022-02-03    - - -
22 31-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la alocația de susținere a familiei Bornescu Gabi - 2022-02-03    - - -
21 31-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la alocația de susținere a familiei Beloi Daniela - 2022-02-03    - - -
20 31-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la alocația de susținere a familiei Vasile Ioana - 2022-02-03    - - -
19 31-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la alocația de susținere a familiei Chivol Iulian-Constantin - 2022-02-03    - - -
18 31-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind modificarea cuantumul autorului social -Ivan Petrică - 2022-02-03    - - -
17 31-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului și cuantumul autorului social -Ivan Anișoara - 2022-02-03    - - -
16 31-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea plății venitului minim garantat acordat dnului Ciumacencu ion - 2022-02-03    - - -
15 31-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea plății venitului minim garantat acordat dnului Vătui nicolae - 2022-02-03    - - -
14 31-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la alocația de susținere a familiei BARNESCULĂCRĂMIOARA-GABRIELA - 2022-02-03    - - -
13 31-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea plății indemnizației de handicap pentru BERTEA ILEANA - 2022-02-03    - - -
12 28-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind încetarea contractului de muncă al dnei DUMITRAȘCU Mihaela-Ramona - 2022-02-03    - - -
11 27-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea plății indemnizației de handicap pentru FEGHIU VALERIU - 2022-02-03    - - -
10 27-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav pe anul 2022 - 2022-02-03    - - -
9 27-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea salariilor asistenților personali pe anul 2022 - 2022-02-03    - - -
8 27-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privindstabilirea salariilor brute pentru personalul unității ,incepand cu luna ianuarie 2022 - 2022-02-03    - - -
7 27-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor vizând concursul de recutare pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar - 2022-02-03    - - -
6 27-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind constituirea comisiei pentru inființarea registrului local al spațiilor verzi - 2022-02-03    - - -
5 18-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind desemnarea persoanei responsabile care asigură, la intrarea în sediu, efectuarea triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, - 2022-02-03    - - -
4 18-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în ședință ordinară da 2022-02-03    -
3 12-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind desemnarea persoanei responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind evidența bunurilor proprietate a statului - 2022-02-03    - - -
2 04-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind numirea în funcția public de referent principal al dnei TERTIȘ GABRIELA - 2022-02-03    - - -
1 04-01-2022 ȘERBAN MARIN, primar privind repartizare interval de numere pentru anul 2022 - 2022-02-03    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local