• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Ciucurova

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
34 22-03-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local in sedinta ordinară la data de 28 martie 2024 da 2024-04-03    - - -
33 21-03-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea contractului de mncă la dlui M.I LA DATA DE 31. MARTIE.2024 - 2024-04-03    - - -
32 20-03-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind efectuarea virărilor de credite în cadrul aceluași capitol din bugetul de venitru si cheltuieli pe anul 2024 - 2024-04-03    - - -
31 08-03-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea de indată a consiliului local în ședință extraordinară da 2024-04-03    - - -
30 29-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind angajarea cu contract de muncă asistent personal P.M. - 2024-03-07    - - -
29 27-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrărilor de execuție din cadrul investiției “Reabilitare drumuri comunale comuna Ciucurova, judetul Tulcea” - 2024-03-07    - - -
28 27-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru . - 2024-03-07    - - -
27 27-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru . - 2024-03-07    - - -
26 27-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru . - 2024-03-07    - - -
25 27-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru . - 2024-03-07    - - -
24 27-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru . - 2024-03-07    - - -
23 27-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru . - 2024-03-07    - - -
22 27-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru . - 2024-03-07    - - -
21 27-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru . - 2024-03-07    - - -
20 27-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru . - 2024-03-07    - - -
19 27-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru . - 2024-03-07    - - -
18 27-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru . - 2024-03-07    - - -
17 27-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru . - 2024-03-07    - - -
16 27-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru . - 2024-03-07    - - -
15 27-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru . - 2024-03-07    - - -
14 27-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru - 2024-03-07    - - -
13 22-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în ședință ordinară da 2024-03-07    - - -
12 05-02-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în ședință extraordinară - 2024-03-07    - - -
11 31-01-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind constituirea comisiei pentru evaluare a activității secretarului general al comunei pe anul 2023 - 2024-01-31    - - -
10 31-01-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind acordarea indemnizației acordată persoanelor cu handicap grav -C .D. - 2024-01-31    - - -
9 31-01-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind angajarea cu contract de muncă pe durată determinată a dnului F. E.-asistent personal - 2024-01-31    - - -
8 23-01-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în ședință ordinară da 2024-01-31    - - -
7 12-01-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind organizarea și efectuarea inventarierii bunurilor din patrimoniul comunei Ciucurova pe anul 2023 - 2024-01-31    - - -
6 12-01-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea salariilor brute pentru asistenții personali ,incepand cu luna ianuarie 2024 - 2024-01-31    - - -
5 12-01-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav pe anul 2024 - 2024-01-31    - - -
4 12-01-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea contract de muncă asistent personal - 2024-01-31    - - -
3 09-01-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind încetarea plății indemnizației pentru persoane cu handicap grav -P. I. - 2024-01-31    - - -
2 04-01-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind repartizare interval de numere pentru anul 2024 - 2024-01-31    - - -
1 04-01-2024 ȘERBAN MARIN, primar privind acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare în sumă de 861.484,84 lei rezultat la 31.12.2023 din excedentul anilor precedenti - 2024-01-31    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină