• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Ciucurova

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
91 31-08-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru Cercel Carmen-irina - 2023-09-04    - - -
90 31-08-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea plății indemnizației acordată persoanelor cu handicap grav -P. V. - 2023-09-04    - - -
89 31-08-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind încetarea plății venitului minim garantat pentru P.A. - 2023-09-04    - - -
88 31-08-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind încetarea plății venitului minim garantat pentru M.I. - 2023-09-04    - - -
87 31-08-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind încetarea plății venitului minim garantat pentru R. G. - 2023-09-04    - - -
86 31-08-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului si cuantumul alocației de sustinere pentru D. A.-G. - 2023-09-04    - - -
85 31-08-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului si cuantumul alocației de sustinere pentru P. A.-F. - 2023-09-04    - - -
84 31-08-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind modificarea cuantumului alocației de sustinere a familiei cu copii reprezentant Ș. N. - 2023-09-04    - - -
83 31-08-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru R.N. - 2023-09-04    - - -
82 31-08-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru S. I. - 2023-09-04    - - -
81 31-08-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru B. Ș. -F. - 2023-09-04    - - -
80 24-08-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în ședință ordinară da 2023-09-04    -
79 23-08-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea plății venitulu minim garantat V. C.-P. - 2023-09-04    - - -
78 07-08-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea plății venitului minim garantat - 2023-09-04    - - -
77 31-07-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului si cuantumul alocației de sustinere pentru N. P. -C. - -    - - -
76 31-07-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului si cuantumul alocației de sustinere pentru B. E. - -    - - -
75 31-07-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului si cuantumul alocației de sustinere pentru S. C. - -    - - -
74 31-07-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru P. V. - -    - - -
73 31-07-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru T.I.-V. - -    - - -
72 31-07-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru D. M. - -    - - -
71 20-07-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind desemnarea dnei D. P.-I ,in funcția de casier la SERVICIUL PUBLIC DE APĂ - -    - - -
70 20-07-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în ședință ordinară da -    - - -
69 14-07-2023 ȘERBAN MARIN, primar Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru execuție lucrări de construire a obiectivului de investiție „MODENIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CIUCUROVA" - -    - - -
68 04-07-2023 ȘERBAN MARIN, primar Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru Achiziție buldoexcavator pentru implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ CIUCUROVA CU BULDOEXCAVATOR" - 2023-07-04    - - -
67 30-06-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind încetarea plății alocației de sustinere a familiei cu copii reprezentant B. G. - 2023-07-04    - - -
66 30-06-2023 ȘERBAN MARIN, primar Privind aprobarea sporului pentru condiții deosebite personalului de asistență medicală comunitară incepand cu luna Iunie 2023 - 2023-07-04    - - -
65 30-06-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind încetarea plății alocației de sustinere a familiei cu copii reprezentant S. L. - 2023-07-04    - - -
64 30-06-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru B. F. - 2023-07-04    - - -
63 20-06-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în ședință ordinară da 2023-07-04    - - -
62 15-06-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la tichete sociale electronic pentru nou-născuti-B. C.-E. - 2023-07-04    - - -
61 31-05-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind încetarea plății alocației de sustinere a familiei cu copii reprezentant M. A. - 2023-06-06    - - -
60 31-05-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind plății și a dreptului la venitului minim garantat pentru M.M. - 2023-06-06    - - -
59 31-05-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind plății și a dreptului la venitului minim garantat pentru R. G. - 2023-06-06    - - -
58 31-05-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind plății și a dreptului la venitului minim garantat pentru C. S. - 2023-06-06    - - -
57 31-05-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind plății și a dreptului la venitului minim garantat pentru R. O. D. - 2023-06-06    - - -
56 31-05-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind plății și a dreptului la venitului minim garantat pentru B. N. - 2023-06-06    - - -
55 31-05-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru B. C. - E. - 2023-06-06    - - -
54 23-05-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind modificarea cuantumului alocației de sustinere a familiei cu copii reprezentant B. G. - 2023-06-06    - - -
53 23-05-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în ședință ordinară da 2023-06-06    -
52 18-05-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind încetarea plății alocației de sustinere a familiei cu copii reprezentant P. C. - 2023-06-06    - - -
51 18-05-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind încetarea plății alocației de sustinere a familiei cu copii reprezentant M. G. - 2023-06-06    - - -
50 18-05-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind plății și a dreptului la venitului minim garantat pentru P. A. - 2023-06-06    - - -
49 28-04-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind modificarea cuantumului alocației de sustinere a familiei cu copii reprezentant D. I. - A. - -    - - -
48 28-04-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind modificarea cuantumului venitului minim garantat pentru D. I. -A. - -    - - -
47 28-04-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru B. F.-C. - -    - - -
46 28-04-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru G. A-E. - -    - - -
45 28-04-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav -P. I. - -    - - -
44 28-04-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind angajarea cu contract de muncă pe durată determinată a dnei I G.-R. -asistent personal - -    - - -
43 28-04-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea contract de muncă asistent personal I. G.-R. - -    - - -
42 25-04-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind imputernicirea dnului P. D.,și certificarea semnăturii - -    - - -
41 24-04-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în ședință ordinară da -    -
40 31-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la tichete sociale electronic pentru nou-născuti- V. L. - 2023-04-03    - - -
39 31-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind acordarea indemnizației acordată persoanelor cu handicap grav -S. M. - 2023-04-03    - - -
38 31-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind încetarea plății venitului minim garantat M. E. -T. - 2023-04-03    - - -
37 31-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea contract de muncă asistent personal C. M. - 2023-04-03    - - -
36 31-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea plății indemnizației acordată persoanelor cu handicap grav - reprezentant G. C. - 2023-04-03    - - -
35 31-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind încetarea plății venitului minim garantat V. M. - 2023-04-03    - - -
34 31-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind încetarea plății venitului minim garantat L. M. - 2023-04-03    - - -
33 31-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind încetarea plății venitului minim garantat B. I. - 2023-04-03    - - -
32 31-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind încetarea plății venitului minim garantat pentru S. I. - 2023-04-03    - - -
31 31-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind încetarea plății alocației de sustinere pentru G. D-T - 2023-04-03    - - -
30 31-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind modificarea cuantumului alocației de sustinere pentru V. L. - 2023-04-03    - - -
29 31-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind modificarea cuantumului alocației de sustinere pentru S. M.-S. - 2023-04-03    - - -
28 31-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului si cuantumul alocației de sustinere pentru R. M. - 2023-04-03    - - -
27 31-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru C. N. - 2023-04-03    - - -
26 31-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru C. A. C. - 2023-04-03    - - -
25 31-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind desemnarea personal responsabil ANABI - 2023-04-03    - - -
24 23-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara da 2023-04-03    - -
23 16-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind aprobarea planului de integritate la nivelul uat Ciucurova, - 2023-04-03    - - -
22 16-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind desemnarea responsabilului și a grupului de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale Anticoruție, la niveul comunei CIUCUROVA, județul Tulcea - 2023-04-03    - - -
21 16-03-2023 ȘERBAN MARIN, primar Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrărilor de execuție din cadrul investiției “Modernizare infrastructură drumuri comunale în localitatea Ciucurova, judeţul Tulcea” - 2023-04-03    - - -
20 28-02-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea dreptului și a plății alocației de sustinerea a familiei pentru S. C. - 2023-03-03    - - -
19 21-02-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în ședință ordinară da 2023-03-03    - - -
18 14-02-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea dreptului și a plății alocației de sustinerea a familiei pentru V. B.-M. - 2023-03-03    - - -
17 14-02-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind incetarea dreptului și a plății venitul minim garantat pentru V.B.M. - 2023-03-03    - - -
16 31-01-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru S. M. - 2023-02-03    - - -
15 31-01-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru C. D. - 2023-02-03    - - -
14 31-01-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru L. V. M. - 2023-02-03    - - -
13 31-01-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru M. L. - 2023-02-03    - - -
12 31-01-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru R. S. C. - 2023-02-03    - - -
11 31-01-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat si cuantumul acestuia pentru D. F. - 2023-02-03    - - -
10 31-01-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind angajarea cu contract de muncă pe durată determinată a dnei C. M.-asistent personal - 2023-02-03    - - -
9 31-01-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind constituirea comisiei pentru evaluare a activității secretarului general al comunei pe anul 2022 - 2023-02-03    - - -
8 20-01-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind convocarea consiliului local în ședință ordinară da 2023-02-03    -
7 19-01-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind constituirea unității locale de sprijin parte componentă a centrului local de combatere a bolilor la animale - 2023-02-03    - - -
6 19-01-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav pe anul 2023 - 2023-02-03    - - -
5 19-01-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea salariilor asistenților personali pe anul 2023 - 2023-02-03    - - -
4 19-01-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind stabilirea salariilor brute pentru personalul unității ,incepand cu luna ianuarie 2023 - 2023-02-03    - - -
3 05-01-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei - 2023-02-03    - - -
2 05-01-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind repartizare interval de numere pentru anul 2022 - 2023-02-03    - - -
1 05-01-2023 ȘERBAN MARIN, primar privind acoperirea deficitului de la secțiunea de dezvoltare în sumă de 572.736,60 rezultat la 31.12.2019 din excedentul bugetului local pe anul 2020 - 2023-02-03    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină