• Publicaţii de căsătorii  • Procese-verbale şi minute  • Anunţuri publice importante
 
Publicaţii de căsătorii curente    Publicaţii de căsătorii arhivate
 

Căsătorii care urmează să aibă loc la primăria comunei Ciucurova:

 
Nicio căsătorie în pregătire
 
 
Ofiţer de stare civilă:
NIZAMI MEMET, secretar general al comunei
secretar general
numit prin Dispoziţia primarului Nr.1/1990