Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Ciucurova care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată semestrul 2, anul 2019
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8920 2230 0 0
2 viceprimar 6690 1673 0 0
3 consilier local 892 0 0 0
4 secretar general, gradaţia 0 6467 223 0 0
5 inspector asistent clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 4 4572 2118 0 0
6 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 2 3903 503 347 0
7 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 4 3903 956 347 0
8 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 5 3903 1078 347 0
9 referent clasa III, grad profesional principal, gradaţia 5 4125 2458 347 0
10 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 4237 1465 347 0
11 asistent medical comunitar, gradaţia 0 4371 0 347 0
12 guard, gradaţia 5 3011 741 347 0
13 mediator sanitar, gradaţia 3 3457 720 347 0
14 muncitor calificat, gradaţia 5 3122 768 347 0
15 muncitor calificat, gradaţia 0 3011 0 347 0
16 paznic, gradaţia 5 3011 741 347 0
17 referent, gradaţia 4 3011 741 347 0
18 referent 1, gradaţia 4 3345 0 0 0
19 sofer 1, gradaţia 5 3345 822 347 0


ȘERBAN MARIN
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2022 : 15-10-2022   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 02-03-2020   utilizator: 74