Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ARIF CADIR paznic Compartiment paza comunala -
2 CENUȘE MIHAI sofer 1 Compartiment sofer transport elevi -
3 CHIRIȚĂ MARIANA-LOREDANA referent asistent Compartiment contabilitate,finante, impozite si taxe da
4 HAGIU VALENTIN referent asistent Compartiment asistență socială da
5 IOJA CRISTINA referent 1 Compartiment cămin cultural si biblioteca Ciucurova -
6 IVANCIU NUȚA mediator sanitar Compartiment asistență medicală comunitară, sănătate -
7 MUSTAFA RESMIE-INGI asistent medical comunitar Compartiment asistență medicală comunitară, sănătate -
8 MUSTAFA AZIZ referent superior Compartiment contabilitate,finante, impozite si taxe da
9 MUȘUROI ION paznic Compartiment paza comunala -
10 NĂSTASE COSTICA muncitor calificat Compartiment administrativ, situații de urgența -
11 NIZAMI MEMET secretar general al comunei secretar general al comunei da
12 PAVEL DANIELA asistent medical comunitar Compartiment asistență medicală comunitară, sănătate -
13 PAVLOV DAN inspector asistent asistent Compartiment urbanism si achiziții da
14 PROHOR LENUȚA referent asistent Compartiment registru agricol da
15 RADU GHEORGHE muncitor calificat Compartiment administrativ, situații de urgența -
16 ROȘCA DOINA guard Compartiment administrativ, situații de urgența -
17 SALAHORU PAVEL muncitor calificat Serviciu serviciu public de cu apă -
18 SILVESTRU CONSTANTIN referent superior Compartiment contabilitate,finante, impozite si taxe da
19 TERTIȘ GABRIELA referent principal Compartiment contabilitate,finante, impozite si taxe da