ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CIUCUROVA
 
Comuna CIUCUROVA Str.principala nr. 172 cod poștal 827055; tel: 0240576579; fax: 0240576501; e-mail: secretar@primariaciucurova.ro       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei CIUCUROVA, dl ȘERBAN I.MARIN


ȘERBAN I.MARIN, 48 de ani


Profesia de baza: economist
Nivelul studiilor: Licenţă
(facultatea de management -universitate Ovidius)


Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
Primar, la primul mandat

 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan
Publicate recent:

Anunţuri evenimente locale

  •  - Proiect de hotarare impozite si taxe locale 2018 A N U N Ţ Se aduce la cunoştinţa publică, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52-2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorităţii publice locale deliberative Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018, în baza expunerii de motive, proiect care se postează pe site-ul instituţiei ww;

  •  - convocare sedința de consiliu 20 noiembrie 2017;

  •  - hotarari adoptate și procesul verbal 30 octombrie 2017;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 12-02-2016 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 02-10-2017 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 02-10-2017 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 16-03-2016 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 11-03-2017 - Situaţie investiţii;

aici anunturi in arhiva >>>

  Legea 17/2014 (Vânzare teren extravilan) - norme, acte necesare, publicaţii

Anunţuri vânzări terenuri

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

 

hotărâri adoptate 25 iulie 2017 și procesul verbal de ședință       hotărâri adoptate 25 iulie 2017 și procesul verbal

fisiere disponibile:
  |-hot 26 aprob.rectif buget 2017 ..doc
  |-proces verbal de sedinta 25-07.2017 realizat.docx
  |-hot 29 aporbare concesiune.docx
  |-hot.27 aprobare ex.bug.tr.II .2017.doc
  |-hot.28 aprobare salarii .doc


p308-  secretar, 10-08-2017   
 

hotărâri adoptate în sedința din 11.09.2017       hot și proces verbal

fisiere disponibile:
  |-hot 33 implementare teren multi.docx
  |-hot.32 aprobare sf si teren multi -.doc
  |-proces verbal de sedinta 11-09.2017.doc


p315-  secretar, 14-09-2017   
 

hotărâri adoptate 22 august 2017 și procesul verbal de ședință       hotărâri adoptate și proces verbal

fisiere disponibile:
  |-hot 30 aprob.rectif buget 2017 ..doc
  |-hot.31-decont chelt depl.naveta didcatic.doc
  |-proces verbal de sedinta 22-08.2017.docx


p316-  secretar, 14-09-2017   
 

anunt afișare publică a documentelor tehnice de cadastru sector 10       anunț

fisiere disponibile:
  |-Model anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor.doc


p319-  secretar, 25-09-2017   
 

lista funcțiilor funcțiilor , coeficientul de multiplicare,salariul brut ,alte drepturi salariale,vouchere- indemnizații de vacanță, premii ,total salarii nete la data de 30.septembrie 2017       lista

fisiere disponibile:
  |-functiile si coeficienti salariatilor 07 (Salvat automat).xlsx


p346-  secretar, 24-10-2017   
 

hotarari și proces verbal 26 septembrie 2017       hota si proces verbal

fisiere disponibile:
  |-HCL 35 aprobare solicitare SG fond 20.09.2017.docx
  |-proces verbal de sedinta 26-09.2017.docx
  |-hot. 36 aprovizionare si stabilire pret lemne izlaz.docx
  |-hot 34 aprob.rectif buget 2017 ..doc


p347-  secretar, 25-10-2017   
 

hotarari și proces verbal 27 septembrie 2017       hot și proces verbal

fisiere disponibile:
  |-hot 37 aprob.rectif buget 2017 ..doc
  |-hot.38 aprobare valoare Moderniz camin.doc
  |-proces verbal de sedinta 27-09.2017.doc


p348-  secretar, 25-10-2017   
 

hotarari adoptate și procesul verbal 30 octombrie 2017       hotarari si proces verbal

fisiere disponibile:
  |-hot 40 aprob.rectif buget 2017 ..doc
  |-hot.39aprobare plan iarna 2017-2018 .doc
  |-hot.41 aprobare ex.bug.tr.III .2017.doc
  |-proces verbal de sedinta 30-10.2017.docx


p363-  secretar, 08-11-2017   
 

convocare sedința de consiliu 20 noiembrie 2017       dispozitia si proiecte de hotarări

fisiere disponibile:
  |-disp.conv.cons.local (2).doc
  |-pr.hot 43 decont.depl.didactic.doc
  |-pr.hot.45 -aprobare plan ocupare 2018 - .doc
  |-pr.hot.42 rectificare buget.2017.doc
  |-pr.hot.44 burse elevi 2017-2018.doc


p364-  secretar, 15-11-2017   
 

Proiect de hotarare impozite si taxe locale 2018 A N U N Ţ Se aduce la cunoştinţa publică, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52-2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorităţii publice locale deliberative Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018, în baza expunerii de motive, proiect care se postează pe site-ul instituţiei ww       proiect de hotărâre

fisiere disponibile:
  |-pr.hot.47 impozite si taxe 2018.doc


p365-  secretar, 15-11-2017    

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2017 Primaria Ciucurova - Toate drepturile rezervate